11 Ustroń-Zawodzie, historia

 • poniedziałek, 09 października 2017
  • Na szybko o powstaniu dzielnicy Zawodzie!

   Jeśli dzisiaj chcemy dokonać „bilansu zamknięcia” tego, co od 1945 r. do 1975 r. zostało w województwie śląskim dokonane w dziedzinie urbanistyki, architektury, zagospodarowania krajobrazu, to wszystko było  za sprawą inicjatywy, faktycznego kierowania, zdobywania środków materialnych i zachęty do działania ze strony ówczesnego  wojewody śląskiego generała Jerzego Ziętka.

   Idea powstania nowego uzdrowiska w Ustroniu powstała z inicjatywy wojewody śląskiego generała Jerzego Ziętka (1945 - 1975 r). Wynikała z rosnącego zapotrzebowania na leczenie sanatoryjne i potrzeby rozwoju bazy rehabilitacyjno wypoczynkowej na Śląsku. Na decyzję o realizacji tej idei wpłynęła intensywna rozbudowa Rybnickiego Okręgu Węglowego. W zaistniałych warunkach terytorialnych, politycznych i gospodarczych, zamierzano stworzyć logicznie powiązany system rekreacji, rehabilitacji, lecznictwa klimatycznego i lecznictwa podstawowego, a także sportu zlokalizowany w naturalnych warunkach Beskidu Śląskiego.

   Tak właśnie rozpoczęła się „sprawa USTRONIA” jako uzdrowiska: w opracowaniu wykonanym w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Katowicach, przez zespół architektów, planu zagospodarowania przestrzennego ze wskazaniem:

    - Ustroń: przypisano utworzenie dzielnicy leczniczo rehabilitacyjnej – lecznictwo i rehabilitacja,
    - Brenna: lecznictwo i rehabilitacja dzieci;
    - Wisła: rekreacja i sport powszechny;
    - Szczyrk: sport kwalifikowany (przede wszystkim zimowy),

    - opracowanie koncepcji programowej Uzdrowiska Ustroń przez zespół wybitnych fachowców, powołany zarządzeniem Jerzego Ziętka:, który zakładał następujący profil leczniczy:

    - choroby układu krążenia,
    - choroby układu nerwowego,
    - choroby kobiece,
    - stany pooperacyjne,
    - choroby narządu ruchu – reumatologia,
    - choroby dolnych i górnych dróg oddechowych.

   Profil ten miał, oprócz naturalnych warunków klimatycznych, zapewnione niezbędne surowce:

    - złoże borowiny,
    - złoże solanki wysokiej wartości ( w 1995 r. oddano do eksploatacji 2 odwierty solankowe) .

   Koncepcja przestrzennego rozlokowania przyjętego wstępnie programu, opracowana przez architektów Henryka Buszko, Aleksandra Frantę i Tadeusza Szewczyka w Autorskiej Pracowni Projektów Budownictwa Ogólnego w Katowicach, stała się podstawą do ostatecznego opracowania projektu Dzielnicy Rehabilitacyjno – Leczniczej w Ustroniu Zawodziu.

   Decyzja w sprawie budowy Uzdrowiska w Ustroniu podjęta przez Prezydium  Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach w 1964 r. Ostateczny program Uzdrowiska obejmował:

    - Sanatorium – 800 łóżek,
    - Szpital – 360 łózek,
    - 28 domów wczasowych, tzw. piramid – powstało 16,
    - Zakład Przyrodoleczniczy o zdolności 5600 zabiegów dziennie,
    - Budynek zarzadu uzdrowiska, budynek obsługi technicznej,
    - Dom Zdrojowy o , funkcji leczniczo-usługowo-rozrywkowej – nie powstał,
    - Basen kąpielowy na wolnym powietrzu z niezbędnym zapleczem – nie powstał
    - Obiekty usługowe - gastronomia, handel, rzemiosło,
    - Park Zdrojowy z urządzeniami wchodzącymi w cykl terapii – powstał w 2011 r.

   Realizacja uzdrowiska rozpoczęta została w 1967 r., a generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Beskid” w Bielsku – Białej. Prace budowlane koordynował mgr inż. Korneliusz Świątek.

   Podziękowania dla Andrzeja Piechockiego za udostępnienie materiału.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 09 października 2017 19:50
 • wtorek, 07 czerwca 2016
 • sobota, 16 maja 2015
 • piątek, 08 maja 2015
 • niedziela, 03 maja 2015