15 protokoły z comiesięcznych spotkań + korespondencja tematyczna