05 List otwarty do Rady Miasta

 • poniedziałek, 24 listopada 2014
  • LIST OTWARTY DO RADY MIASTA

    

    

    LIST OTWARTY                                                            

   Zarządu Osiedla Dzielnicy Zawodzie  - do RADY MIASTA USTROŃ

       50 lat temu, albo jeszcze dawniej przyjęto dla Ustronia kierunek rozwoju turystyczno-uzdrowiskowy. Do 1975 r. tj. podziału administracyjnego kraju Miasto rozwijało się w wytyczonym kierunku, likwidowano przemysł, rozpoczęto budowę potężnego sanatorium i Dzielnicy Leczniczo-Rehabilitacyjnej  (domy wypoczynkowe, sanatoria). Po  "rozbiorze" w 1975r., rozwój dzielnicy gwałtownie przystopował - budowa sanatorium  kilkanaście lat  straszyła szkieletem, a DLR-y  nie wszystkie wybudowano. W końcu udało się doprowadzić do uruchomienia sanatorium.

       Strefa uzdrowiskowa „A” w Dzielnicy Zawodzie integralnie związana z statusem Miasta-Uzdrowiska powinna stale się rozwijać - niestety  od wielu lat jest odwrotnie, zastój w rozbudowie infrastruktury uzdrowiskowej. Wybudowana fontanna solankowa wraz z pijalnią wody  jest szczytem osiągnięć ubiegłego ćwierćwiecza w rozbudowie infrastruktury-  np. brak urządzeń uzdrowiskowych jak ścieżki spacerowe, rowerowe, rekreacyjne itp...

       Ustroń na solance stoi – naturalnym wydaje się wybudowanie tężni solankowych z prawdziwego zdarzenia  (wersja mini wybudowały nie uzdrowiska jak Jaworze i Dębowiec), oraz dużego basenu solankowego z urządzeniami towarzyszącymi. Goście nasi zamiast inhalować się pod tężniami to na trasie rynek – most na Wiśle  „inhalują„ się spalinami samochodowymi.

       My mieszkańcy Zawodzia i Miasta też powinniśmy mieć możliwość korzystania z dobrodziejstw uzdrowiskowych, niestety mamy na razie więcej utrudnień niż korzyści z statusu uzdrowiskowego Miasta , np. zastawiane samochodami drogi, brak ścieżek dla pieszych i rowerzystów itp.

       Wynikające z obowiązujących przepisów wpływy do kasy Miasta – średnio 3 do 4 mln. zł. rocznie -  winny być inwestowane w rozwój infrastruktury uzdrowiskowej,  w ślad za ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych .

    

   „...Art. 48. Gmina uzdrowiskowa w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 46, ma prawo do pobierania opłaty uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych

   Art. 46…3) tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego;

   4) tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej, związanej ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5. …”


       Brak inwestycji miejskich w strefie uzdrowiskowej „A” może spowodować, że w pewnym momencie Miasto może utracić status uzdrowiska i związane z tym korzyści-przywileje.

       Nowo wybranej Radzie Miasta winno zależeć na rozwoju Dzielnicy Zawodzie na której terenie znajduje się strefa uzdrowiskowa  „A” -  jako centrum  generujące korzyści  dla całego Miasta-Uzdrowiska.

       Jako Rada Osiedla Zawodzie złożyliśmy propozycje do programy inwestycyjnego dla strefy „A” oraz budżetu na  rok 2015, należałoby  jedynie  potraktować je poważnie.

   Ustroń, 24.11.2014r.                        

    Przewodniczący Zarządu

                                                               Paweł Mitręga

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 24 listopada 2014 15:19