11 ulica szpitalna

 • czwartek, 20 lipca 2017
  • SZPITALNA i problemy , a jakby budowali lotnisko to by zwariowali !

      Zadajmy sobie pytanie - co by się stało gdyby ludzie myśleli - świat zwariowałby ze szczęścia i dobrobytu ! ... , a że nie myślą czytaj niżej.

                                                                                                                                        Ustroń, 19,07,2017 r.

    

    

                                                                                            Pan Burmistrz Miasta

                                                                                            Ustroń

    

    

   Dotyczy: przebudowy ul. Szpitalnej – ścieżka spacerowo-rowerowa

                  W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej w dniu dzisiejszym z Panem  Naczelnikiem Andrzejem Siemińskim , z przykrością należy stwierdzić , że w projekcie przebudowy j.w. nie uwzględniono możliwości wejścia , wjazdu  np. rower , wózek  na realizowany ciąg komunikacyjny, z ulic bocznych np. Okólna , Kużnicza , na wys. budynków nr. 40-52, co nie będzie ułatwieniem tak dla kuracjuszy, mieszkańców czy osób niepełnosprawnych itp., /dotyczy to całej ul. Szpitalnej/. Pozostawienie stanu obecnego zaprzecza celowości tej inwestycji mającej ułatwiać , a nie utrudniać życie.

   W związku z powyższym prosimy o pilną interwencję u Wykonawcy by naprawić to niedopatrzenie , tak aby w przyszłości nie trzeba było usuwać niedoróbek.

   Nieeleganckim i kolizyjnym w użytkowaniu wydaje się przewężenie  traktu w miejscu – budynek  na skrzyżowaniu Szpitalna wjazd na Złocień.

    

                  Oczekując na Państwa interwencję,

                  I przychylność pozdrawiam!

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                          Paweł Mitręga

    

   Kopia:

   1x Przewodniczący Rady Miasta

   1x Naczelnik IGG mgr inż. Andrzej Siemiński

   1x a/a

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 20 lipca 2017 09:46
 • wtorek, 25 kwietnia 2017
 • piątek, 10 lutego 2017
  • ZACZYNAMY Szpitalną !

   Ukazało się w BIP - zobaczymy jak to będzie wyglądać w trakcie realizacji, poniżej wybrane fragmenty z opublikowanego ogłoszenia.

   Ogłoszenie nr 22266 - 2017 z dnia 2017-02-09 r.

   Ustroń: Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

   ) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu I etapu rozbudowy ulicy Szpitalnej na terenie Miasta Ustroń które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu”. Zakres zamówienia to odcinek o długości 721,80m w km od 0+262,70 (wjazd do sanatorium „Złocień”) do 0+984,50 (wjazd do ośrodka „Magnolia”) i obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, zabudowę krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowe, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych, oznakowania, przebudowę oświetlenia oraz linii teletechnicznych wraz z budową kanalizacji teletechnicznej. Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w projekcie budowlano-wykonawczym, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w przedmiarach robót. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Zaniechanie przeprowadzenia wizji lokalnej nie spowoduje dla wykonawcy negatywnych konsekwencji prawnych. 

   data zakończenia: 31/10/2017

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 10 lutego 2017 10:49
 • piątek, 23 grudnia 2016
 • poniedziałek, 07 listopada 2016
 • czwartek, 21 lipca 2016
 • wtorek, 05 lipca 2016
 • piątek, 17 czerwca 2016
  • ILE SIĘ MOŻNA prosić ..........

    

    

    

   Dziennik podawczy UM Ustroń;  Dziennik podawczy UM Ustroń;

    

   Pan Naczelni IGG mgr inż A.Sieminski
   Zapytanie – pomiędzy poniższymi dwoma zdjęciami jest różnica 10 miesięcy /pierwsze przesłaliśmy do Urzędu 27,10,2015/
   zaznaczony obiekt nie wypiękniał jako ozdoba, pytanie :
   czy jest to:
                   -obiekt kultu religijnego ?
                   -ozdoba Zawodzia ?
                   -inna tajna funkcja ?
                   a może wystarczy zrobić porządek !
    
   Pozdrawiam !
   Paweł Mitręga
   to było zrobione 16,06,2016 r.
   to było zrobione 27,10,2015 r.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 17 czerwca 2016 09:17
 • czwartek, 02 czerwca 2016
 • wtorek, 23 lutego 2016