13 Tężnia solankowa

 • czwartek, 10 maja 2018
 • czwartek, 01 czerwca 2017
  • BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE OTO JEST PYTANIE?

   Poniżej wstępna koncepcja tężni, przedstawiona przez Burmistrza Ustronia. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z Komisją Architektury i oczekujemy decyzji kiedy zostaną zlecone prace projektowe oraz pochodne związane z przyszłą, tak potrzebną, ku poprawie zdrowia naszych dzieci, młodzieży i nas samych inwestycją prozdrowotną - przecież Ustroń na solance stoi wstyd by było gdyby tego typu obiekt jak TĘŻNIA nie mógłby służyć nam mieszkańcom - miejmy coś z tego Uzdrowiska !!! 

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 01 czerwca 2017 08:42
 • piątek, 17 lutego 2017
  • TĘŻNIA?????????????????????????????????????????????????

   My chcemy a czy INNI też ?

   Pan Burmistrz Miasta Ustroń                                                         2017-02-17
   W dniu wczorajszym pozwoliliśmy sobie wysłać email o treści jak poniżej,
   w dzisiejszej rozmowie tel. Pani A.Markiewicz zasugerowała, ze  Pan Burmistrz, może zadecydować aby
   proponowane przez nas zadania włączyć do  planu programów unijnych.
   miłego dnia !
   Paweł Mitręga
    
   Pan Przewodniczący Rady Miasta  Artur Kluz
   Pani Przewodnicząca Komisji Architektury Adrianna Kwapisz – Pietrzyk
    
   W ślad za przesłanymi materiałami na sesję RM w 02,2017 w pcie. 4 widzimy,
   na str 2 czytamy
   projekty w przygotowaniu
    
   swego czasu w naszym protokole  z spotkania w dniu 05,01,2015 r. pozwoliliśmy sobie napisać /ciekawe czy ktoś je bierze pod uwagę ???/
   “...

   ł: temat konsultacji  społecznych do :  Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych , w których to konsultacjach skrytykowaliśmy temat -  Analiza wykonalności przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu” co jest przedstawione na naszej stronie  [  ustronzawodzie.blox.pl   ]  -    jako inwestycję bezrozumną, bezzasadną i nietrafioną ekonomicznie wskazując zarazem by te środki finansowe przenieść do  - ”…  miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych, prócz tego w przedmiotowym  opracowaniu pisze się nieprawdę cytat poniżej:

   „…- w punkcie 2.0 analiza terytorialna pada stwierdzenie „… Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także pokłady borowiny. …” , z doświadczeń życia codziennego w tym Mieście jakoś trudno zauważyć , aby znajdowały się na jego terenie pokłady borowiny i byłe eksploatowane, a tym bardziej wody mineralne, które zapewne byłyby zalecane i wykorzystywane przy wodolecznictwie…”  ...”

   całość przedstawionej przez nas opinii w załączniku,

   szkoda pieniędzy aby sponsorować prywatnego właściciela , którego goście-na których zarabia , a nie nasi  Mieszkańcy korzystają z PIJALNI

   Dziwnym natomiast jest , że nikt mnie pomyślał aby tak jak czytamy na str 13

   “...


   pomyśleć o TĘŻNI jako atrakcji przyrodniczej opartej o miejscowy produkt przyrodniczo-leczniczy solankę – chyba warto o to zawalczyć,

   natomiast na str. 14/15 czytamy

   str 15

   czy nie można było pomyśleć o ścieżkach rowerowych na Zawodziu tak jak to

   jest ładnie narysowane w planie zagospod. przestrzennego strefy A  np. ul Sanatoryjna ,

   Zdrojowa, Nadrzeczna,

   czy budowa parkingów nr.2, i  nr.3  na Nadrzecznej,

   prosimy o rozważenie naszych propozycji i ewentualne wprowadzenie ich do

   PROGRAMÓW UNIJNYCH NA LATA 2016-2020

   Miłego dnia !

    

   Przewodniczący

   Paweł Mitrega

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 17 lutego 2017 20:06
  • BO do TĘŻNI trzeba dwojga !

   Próbujemy dalej walczyć o tężnię .
    
   Pan Burmistrz                                                                               2017-02-15
   Miasta USTROŃ
    
   W ślad z a pismem Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani  Aleksandry Skowronek znak:
     ZD-NiP.9024.12.00007.2016 ZD-NiP.KW-00'112/16
   
   z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zasadności działań co do budowy tężni w Ustroniu
   ”...
   Biorąc jednak pod uwagę zasadność inwestycji oraz fakt, że z tężni solankowej będą korzystać w przyszłości nie tylko pacjenci Spółki, ale także kuracjusze i mieszkańcy Ustronia rozważyć należałoby utworzenie konsorcjum przez zainteresowane Strony, którego celem bidzie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia.Pozytywne stanowisko w sprawie zajął również Prezes Zarządu w/w Spółki.W związku z powyższym wyrażam nadzieja na kontynuację działań w przedmiotowej sprawie. ..."
   wydaje się, że byłoby dobrze powiadomić  Panią Marszałek , ze do dnia dzisiejszego / minął prawie rok /,
   pomimo wcześniejszych deklaracji i akceptacji chęci wspólnego działania poprzez
   poszczególnych Prezesów Szpitala  Reumatologicznego, do dnia dzisiejszego naszą one znamiona działań pokrętnych,
   bez perspektywy pozytywnego zakończenia naszej inicjatywy – budowy tężni – służącej podniesieniu zdrowotności pacjentów szpitala i naszych mieszkańców.
   Przy tak modnym obecnie “haśle smog’  , przeciwwagą dla niego może być “tężnia” !
   Bardzo prosimy o kopię ewentualnego wystąpienia Pana Burmistrza  tej zaszłej i niepoważnej sytuacji.
    
                           Przewodniczący
                           Paweł Mitręga
    


    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 17 lutego 2017 19:19
 • środa, 23 marca 2016
  • BURMISTRZ - TĘŻNIA - dziękujemy za już czekamy na ....... !

   Burmistrz Naszego Miasta zrobił nam ładny prezent Wielkanocny - wygląda na to, że dzięki jego staraniom doczekamy się tężni na ZAWODZIU !

   Po wizycie Burmistrza dnia 22,012016 r. u Pani Wicemarszałek Województwa Ślaskiego Aleksandry Skowronek, przeprowadzonych rozmowach i w ślad za nimi cytowanym poniżej pismem z dnia 26,01,2016 r. zaświeciło się chyba zielone światło dla powstania tężni z prawdziwego zdarzenia w UZDROWISKU Ustroń.

   Poniższa odpowiedź Pani Marszałek daje ku temu spore nadzieje.

   Panie Burmistrzu czekamy na dalsze tak owocne działania.

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 23 marca 2016 08:31
 • piątek, 18 marca 2016
  • OBY DWOJE chciało ... - TĘŻNIE !

    Ciekawe - co się z tego urodzi, oby  tylko nie było zbyt dużo " pomagających" .                                                                                      

    
   Informacja z działalności Komisji Uzdrowiskowej.

       W dniu 17 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej w nowym zaktualizowanym składzie.Na zaproszenie p. Burmistrza przybyli wszyscy członkowie Komisji
   oprócz Prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego. Pierwszym punktem spotkania był zapro-
   ponowany wybór przewodniczącego komisji i zastępcy. W głosowaniu jawnym na przewodniczą-
   cą Komisji wybrano p. Barbarę Staniek-Siekierka a na zastępcę p. Jolantę Hazuka - radne.
        Burmistrz zapoznał obecnych ze stanem prac nad projektem planu zagospodarowania
   przestrzennego strefy uzdrowiskowej "A" i o zagrożeniach, które mogą dla Miasta Uzdrowiska
   nastąpić w wyniku nie uchwalenia w/w planu lub przeciągających się w nieskończoność proble-
   mach z tym planem związanych. Operat uzdrowiskowy jest ważny do 2018 roku.

         Głównym tematem spotkania było omówienie planowanych zadań w dzielnicy uzdrowisko-
   wej a mianowicie budowa tężni solankowej.
          W tej sprawie wypowiedział się Prezes Szpitala Reumatologicznego p. Lech Węgrychowicz,
   popierający pomysł i zainteresowany jego jak najbliższą realizacją. Na potwierdzenie realności
   tego zadania przedstawił pismo p.. Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, z
   którego tekstu wynikało, że Urząd Marszałkowski jest bardzo przychylny sprawie budowy tężni
   lecz z braku środków finansowych nie może partycypować w budowie. Radzi więc zainteresowa-
   nym stronom tj. Panu Prezesowi i Panu Burmistrzowi aby utworzyli konsorcjum dla tego zadania.
   W praktyce ma to być chyba tak, że Prezes Reumatologa daje teren a wspólnie z Burmistrzem poszukują środki finansowe na realizację budowy.
           Najważniejsze dla nas, że jest zielone światło dla dużej inwestycji zdrowotnej w naszym Mieście, przeznaczonej nie tylko dla kuracjuszy ale dla wszystkich mieszkańców. Z inwestycją
   związane winny być takie sprawy jak odpowiedni deptak /bez spalin samochodowych/,,kawiaren-
   ka,  etc.
            Pan Burmistrz oświadczył, że wstępne rozmowy z projektantem specjalizującym się w pro-
   jektowaniu i budowie tężni są zaawansowane. Pilną sprawą jest zawarcie umowy konsorcyjnej.
             I tak w miłej atmosferze i z dużymi nadziejami posiedzenie Komisji zakończono a, że w
   nim uczestniczyłem, potwierdzam własnym podpisem.
   Paweł Mitrega

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 18 marca 2016 19:20
 • piątek, 12 lutego 2016
 • piątek, 29 stycznia 2016
 • piątek, 03 lipca 2015
 • niedziela, 25 stycznia 2015