13 Tężnia solankowa

 • czwartek, 01 czerwca 2017
 • piątek, 17 lutego 2017
  • TĘŻNIA?????????????????????????????????????????????????

   My chcemy a czy INNI też ?

   Pan Burmistrz Miasta Ustroń                                                         2017-02-17
   W dniu wczorajszym pozwoliliśmy sobie wysłać email o treści jak poniżej,
   w dzisiejszej rozmowie tel. Pani A.Markiewicz zasugerowała, ze  Pan Burmistrz, może zadecydować aby
   proponowane przez nas zadania włączyć do  planu programów unijnych.
   miłego dnia !
   Paweł Mitręga
    
   Pan Przewodniczący Rady Miasta  Artur Kluz
   Pani Przewodnicząca Komisji Architektury Adrianna Kwapisz – Pietrzyk
    
   W ślad za przesłanymi materiałami na sesję RM w 02,2017 w pcie. 4 widzimy,
   na str 2 czytamy
   projekty w przygotowaniu
    
   swego czasu w naszym protokole  z spotkania w dniu 05,01,2015 r. pozwoliliśmy sobie napisać /ciekawe czy ktoś je bierze pod uwagę ???/
   “...

   ł: temat konsultacji  społecznych do :  Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych , w których to konsultacjach skrytykowaliśmy temat -  Analiza wykonalności przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu” co jest przedstawione na naszej stronie  [  ustronzawodzie.blox.pl   ]  -    jako inwestycję bezrozumną, bezzasadną i nietrafioną ekonomicznie wskazując zarazem by te środki finansowe przenieść do  - ”…  miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych, prócz tego w przedmiotowym  opracowaniu pisze się nieprawdę cytat poniżej:

   „…- w punkcie 2.0 analiza terytorialna pada stwierdzenie „… Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także pokłady borowiny. …” , z doświadczeń życia codziennego w tym Mieście jakoś trudno zauważyć , aby znajdowały się na jego terenie pokłady borowiny i byłe eksploatowane, a tym bardziej wody mineralne, które zapewne byłyby zalecane i wykorzystywane przy wodolecznictwie…”  ...”

   całość przedstawionej przez nas opinii w załączniku,

   szkoda pieniędzy aby sponsorować prywatnego właściciela , którego goście-na których zarabia , a nie nasi  Mieszkańcy korzystają z PIJALNI

   Dziwnym natomiast jest , że nikt mnie pomyślał aby tak jak czytamy na str 13

   “...


   pomyśleć o TĘŻNI jako atrakcji przyrodniczej opartej o miejscowy produkt przyrodniczo-leczniczy solankę – chyba warto o to zawalczyć,

   natomiast na str. 14/15 czytamy

   str 15

   czy nie można było pomyśleć o ścieżkach rowerowych na Zawodziu tak jak to

   jest ładnie narysowane w planie zagospod. przestrzennego strefy A  np. ul Sanatoryjna ,

   Zdrojowa, Nadrzeczna,

   czy budowa parkingów nr.2, i  nr.3  na Nadrzecznej,

   prosimy o rozważenie naszych propozycji i ewentualne wprowadzenie ich do

   PROGRAMÓW UNIJNYCH NA LATA 2016-2020

   Miłego dnia !

    

   Przewodniczący

   Paweł Mitrega

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 17 lutego 2017 20:06
  • BO do TĘŻNI trzeba dwojga !

   Próbujemy dalej walczyć o tężnię .
    
   Pan Burmistrz                                                                               2017-02-15
   Miasta USTROŃ
    
   W ślad z a pismem Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani  Aleksandry Skowronek znak:
     ZD-NiP.9024.12.00007.2016 ZD-NiP.KW-00'112/16
   
   z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zasadności działań co do budowy tężni w Ustroniu
   ”...
   Biorąc jednak pod uwagę zasadność inwestycji oraz fakt, że z tężni solankowej będą korzystać w przyszłości nie tylko pacjenci Spółki, ale także kuracjusze i mieszkańcy Ustronia rozważyć należałoby utworzenie konsorcjum przez zainteresowane Strony, którego celem bidzie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia.Pozytywne stanowisko w sprawie zajął również Prezes Zarządu w/w Spółki.W związku z powyższym wyrażam nadzieja na kontynuację działań w przedmiotowej sprawie. ..."
   wydaje się, że byłoby dobrze powiadomić  Panią Marszałek , ze do dnia dzisiejszego / minął prawie rok /,
   pomimo wcześniejszych deklaracji i akceptacji chęci wspólnego działania poprzez
   poszczególnych Prezesów Szpitala  Reumatologicznego, do dnia dzisiejszego naszą one znamiona działań pokrętnych,
   bez perspektywy pozytywnego zakończenia naszej inicjatywy – budowy tężni – służącej podniesieniu zdrowotności pacjentów szpitala i naszych mieszkańców.
   Przy tak modnym obecnie “haśle smog’  , przeciwwagą dla niego może być “tężnia” !
   Bardzo prosimy o kopię ewentualnego wystąpienia Pana Burmistrza  tej zaszłej i niepoważnej sytuacji.
    
                           Przewodniczący
                           Paweł Mitręga
    


    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 17 lutego 2017 19:19
 • środa, 23 marca 2016
 • piątek, 18 marca 2016
  • OBY DWOJE chciało ... - TĘŻNIE !

    Ciekawe - co się z tego urodzi, oby  tylko nie było zbyt dużo " pomagających" .                                                                                      

    
   Informacja z działalności Komisji Uzdrowiskowej.

       W dniu 17 marca br. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej w nowym zaktualizowanym składzie.Na zaproszenie p. Burmistrza przybyli wszyscy członkowie Komisji
   oprócz Prezesa Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego. Pierwszym punktem spotkania był zapro-
   ponowany wybór przewodniczącego komisji i zastępcy. W głosowaniu jawnym na przewodniczą-
   cą Komisji wybrano p. Barbarę Staniek-Siekierka a na zastępcę p. Jolantę Hazuka - radne.
        Burmistrz zapoznał obecnych ze stanem prac nad projektem planu zagospodarowania
   przestrzennego strefy uzdrowiskowej "A" i o zagrożeniach, które mogą dla Miasta Uzdrowiska
   nastąpić w wyniku nie uchwalenia w/w planu lub przeciągających się w nieskończoność proble-
   mach z tym planem związanych. Operat uzdrowiskowy jest ważny do 2018 roku.

         Głównym tematem spotkania było omówienie planowanych zadań w dzielnicy uzdrowisko-
   wej a mianowicie budowa tężni solankowej.
          W tej sprawie wypowiedział się Prezes Szpitala Reumatologicznego p. Lech Węgrychowicz,
   popierający pomysł i zainteresowany jego jak najbliższą realizacją. Na potwierdzenie realności
   tego zadania przedstawił pismo p.. Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, z
   którego tekstu wynikało, że Urząd Marszałkowski jest bardzo przychylny sprawie budowy tężni
   lecz z braku środków finansowych nie może partycypować w budowie. Radzi więc zainteresowa-
   nym stronom tj. Panu Prezesowi i Panu Burmistrzowi aby utworzyli konsorcjum dla tego zadania.
   W praktyce ma to być chyba tak, że Prezes Reumatologa daje teren a wspólnie z Burmistrzem poszukują środki finansowe na realizację budowy.
           Najważniejsze dla nas, że jest zielone światło dla dużej inwestycji zdrowotnej w naszym Mieście, przeznaczonej nie tylko dla kuracjuszy ale dla wszystkich mieszkańców. Z inwestycją
   związane winny być takie sprawy jak odpowiedni deptak /bez spalin samochodowych/,,kawiaren-
   ka,  etc.
            Pan Burmistrz oświadczył, że wstępne rozmowy z projektantem specjalizującym się w pro-
   jektowaniu i budowie tężni są zaawansowane. Pilną sprawą jest zawarcie umowy konsorcyjnej.
             I tak w miłej atmosferze i z dużymi nadziejami posiedzenie Komisji zakończono a, że w
   nim uczestniczyłem, potwierdzam własnym podpisem.
   Paweł Mitrega

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 18 marca 2016 19:20
 • piątek, 12 lutego 2016
 • piątek, 29 stycznia 2016
 • piątek, 03 lipca 2015
 • niedziela, 25 stycznia 2015
 • niedziela, 02 listopada 2014
  • TĘŻNIA, PARKING DLA MIESZKAŃCÓW

       Szumnemu słowu „tężnia” uwłaczamy nazywając tak fontannę solankową, zwaną przez niektórych wytryskiem solankowym, ale wydawało się nam zasadnym by umożliwić naszym Mieszkańcom dostęp do tego obiektu (wybudowanego za nasze pieniądze - dzisiaj na terenie prywatnego Przedsiębiorstwa). Obecnie brak jest możliwości zaparkowania w pobliżu "tężni", nie wspominając o możliwości dojścia o kulach lub dojazdu wózkiem inwalidzkim (a to też ludzie).

       Dnia 09.07.2014r. spotkaliśmy się  (Rada Osiedla Zawodzie) z Prezesem Uzdrowiska przedstawiając problem i wskazując miejsce ewentualnego bezpłatnego parkingu. Teren ten po użyczeniu Miastu i przy niewielkich nakładach finansowych mógłby pełnić tę rolę.

   • Burmistrz zaakceptował nasz pomysł, a konkretną odpowiedź mieliśmy otrzymać od Prezesa do końca września 2014r.
   • Uzdrowisko Ustroń stoi na solance, (mieszkańcom także wypada), należy się by móc z tego dobra korzystać.
   • Niestety mimo wielokrotnych interwencji do dnia dzisiejszego (02.11.2014r.) brak odpowiedzi od Prezesa Uzdrowiska
   • Zasadną wydaje się myśl o budowie tężni (patrz Dębowiec).

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 14:21