07 Strefa Uzdrowiskowa A

 • środa, 11 kwietnia 2018
 • czwartek, 22 marca 2018
 • wtorek, 26 grudnia 2017
  • Ile Zawodzie wnosi do budżetu ?

   Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Ustroń odpowiedź odnośnie kwot jakie wpłacają inkasenci opłaty miejscowej z dzielnicy Zawodzie za lata 2014 - 2016.

    

   rada_0051

   Patrząc na podane powyżej kwoty, oraz poniższe kwoty jakie generują wszyscy inkasenci opłaty uzdrowiskowej, jasno na białym widać że nasza dzielnica generuje 85% wpływów ze strony turystów jaka wpada do budżetu Miasta Ustroń.

   2014, 2 224 422,34 zł - całość, 1 895 479,08 zł - Zawodzie (85%)
   2015, 2 371 270,30 zl - całość, 2 026 021,90 zł - Zawodzie (85%)
   2016, 2 368 595,10 zł - całość, 2 016 677,00 zł - Zawodzie (85%)

   Mnożąc te kwoty (pozyskane przez naszą dzielnicę), raz dwa - otrzymujemy kwotę 11 876 355,96 zł za trzy lata - ile z nich zostało wydane na Zawodziu ?

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 26 grudnia 2017 15:09
 • wtorek, 08 sierpnia 2017
 • środa, 09 marca 2016
  • ZASTRZEŻENIE DO mpzp strefy "A"

    

    

    

                                                                                                                                                       Ustroń, 09,03,2016 r.

    

                                                                             Notatka

   Z wizji w terenie przeprowadzonej na wniosek mieszkańców Dzielnicy ZAWODZIE  p.p. Z. Steczkiewicz i  B. Marchewki, obecni:

   B. Staniek – Siekierka radna Dzielnicy ,

   P. Mitręga    przew. Z.O.

   A. Tomiczek  członek Z. O.

   Z. Steczkiewicz

   B. Marchewka

   przy udziale przedstawiciela IGG Urzędu Miasta p. Andrzeja Gula.

   Teren wizji to obszar oznaczony w projekcie mpzp strefy „A” jako  19MP, 23ZR, 13ZL, 6ZP, 35ZP, oraz 7UZ, 20MP i 17ZR – leżący po zachodniej stronie ul. Sanatoryjnej.

   Wymienione tereny leżą na  mocno pochyłym zboczu, podmokłym,  osuwiskowym.

   Szczególnie zagrożonym odcinkiem osuwania się terenu jest obszar oznaczony obecnie jako  7UZ  i przy dalszej ingerencji w ten teren zagraża to  znajdującym się poniżej  budynkom.

   W poprzedniej wersji projektu mpzp  „A” część tego terenu oznaczona była jako 17ZR co było sensowne ponieważ jest to teren bardzo mocno pochyły, a cieki wodne dodatkowo naruszają stabilność gruntu.

   Mając powyższe na uwadze bezsensowna i bezpodstawna jest kwalifikacja tego obszaru jako  7UZ ,  dopuszczająca ewentualną zabudowę.

   Wnioskujemy o przywrócenie dla tego terenu nazwy  ZR .

   Stwierdzono także , że na terenie oznaczonym  34ZP do chwili obecnej nie przywrócono do stanu pierwotnego przedmiotowego obszaru przez poprzedniego użytkownika .

   ………………………………………..

   ……………………………………….

   ……………………………………….

   ……………………………………….

   ……………………………………….

    P.S. Przesyłając Panu Burmistrzowi  kopię w/w notatki emailem w załączeniu dokumentacja fotograficzna.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 09 marca 2016 16:55
  • ZASTRZEŻENIA DO mpzp strefy "A"

   Poniżej następna uwga  do projektu mpzp strefy A

   .............................................................. Ustroń, dn.  10,03,2016 r.

   (imię i nazwisko)

   ..............................................................

   (adres)

   ..............................................................   BURMISTRZ  USTRONIA

   ..............................................................

   (telefon)

   DOTYCZY UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

   DLA OBSZARU STREFY UZDROWISKOWEJ „A” MIASTA USTROŃ

   (wyłożenie od 29 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r., zbieranie uwag do 11 marca 2016 r.)

   Przeznaczenie terenu w projekcie planu :  UZ

   Dotyczy parceli nr ...7 UZ.........................................................................................................................

   Właściciel: .................................................................................................................................................

   TREŚĆ UWAGI:

   Zmiana kwalifikacji  działki 7UZ na  ZR uzasadnienie poniżej tj tak jak w notatce z wizji dnia 09,03,2016 na  przedmiotowym terenie  „…

   ......................................................................... Teren wizji to obszar oznaczony w projekcie mpzp strefy „A” jako  19MP, 23ZR, 13ZL, 6ZP, 35ZP, oraz 7UZ, 20MP i 17ZR – leżący po zachodniej stronie ul. Sanatoryjnej.

   Wymienione tereny leżą na  mocno pochyłym zboczu, podmokłym,  osuwiskowym.

   Szczególnie zagrożonym odcinkiem osuwania się terenu jest obszar oznaczony obecnie jako  7UZ  i przy dalszej ingerencji w ten teren zagraża to  znajdującym się poniżej  budynkom.

   W poprzedniej wersji projektu mpzp  „A” część tego terenu oznaczona była jako 17ZR co było sensowne ponieważ jest to teren bardzo mocno pochyły, a cieki wodne dodatkowo naruszają stabilność gruntu.

   Mając powyższe na uwadze bezsensowna i bezpodstawna jest kwalifikacja tego obszaru jako  7UZ ,  dopuszczająca ewentualną zabudowę.

   Wnioskujemy o przywrócenie dla tego terenu nazwy  ZR . …”

   ..........................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ................................................

   (podpis)

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 09 marca 2016 16:51
 • wtorek, 08 marca 2016
  • ZASTRZEŻENIA do wersji II "mpzp strefy A "

   W związku z upływającym terminem zgłaszania uwag do mpzp strefy "A", poniżej przedstawiamy nasze zastrzeżenie do obecnej wersji, naszych poprzednich uwag nie uwzględniono - ciekawe  czy teraz będzie tak samo ?

    

    

   ........................................................... Ustroń, dn. 09,03,2016 r.

   (imię i nazwisko)

   ..............................................................

   (adres)

   .............................................................. BURMISTRZ MIASTA

   ..............................................................

   (telefon)

   DOTYCZY UWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

   DLA OBSZARU STREFY UZDROWISKOWEJ „A” MIASTA USTROŃ

   (wyłożenie od 29 stycznia 2016 r. do 26 lutego 2016 r., zbieranie uwag do 11 marca 2016 r.)

   Przeznaczenie terenu w projekcie planu….par.15 pkt. 2,3  ”…19ZP ustala się możliwość użytkowania istniejącego parkingu naziemnego do czasu zagospodarowania terenu w formie zieleni urządzonej…”

   „…9UZ ustala się możliwość użytkowania istniejącego parkingu naziemnego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu dla terenu o symbolu 9UZ. …”

    

   Dotyczy parceli nr .19ZP..9UZ

   Właściciel: .................................................................................................................................................

   TREŚĆ UWAGI:

   Nie jest podany czasookres użytkowania wskazanych terenów pod tymczasowe parkingi, należałoby określić czasookres np. do lat 5., pod rygorem np. kary finansowej .

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ..................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ...................................................................................................................................................................

   ................................................

   (podpis)

   Uwaga ! W celu rejestracji graficznej uwagi prosi się o załączenie do pisma przez

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 marca 2016 15:20
 • środa, 09 grudnia 2015
 • środa, 29 kwietnia 2015
 • piątek, 13 marca 2015