Wpisy

 • czwartek, 30 marca 2017
 • środa, 29 marca 2017
 • wtorek, 28 marca 2017
  • Kuźnicza przejazd-zjazd-dojazd i ???

   Przejazd przez ul.Kuźniczą /skarpa/ po postawieniu słupków niezwykle ułatwił życie Mieszkańcom Zawodzia-Kuźniczej poniżej nasze wystąpienie o rewizję stanowiska w tej sprawie -  poczekamy co z tego wyniknie ?

    

   PILNE-WAŻNE

   Dziennik podawczy UM Ustroń;sekret burmistrza;mitrega pawel;        2017-03-24

   Pan  Burmistrz

   Miasta Ustroń

    W związku z zamknięciem zwyczajowego przejazdu ul. Kuźniczą /skarpa /– postawienie słupków uniemożliwiających przejazd – należy odnieść wrażenie ,  że popełniono błąd.

   Wynikła sytuacja spowodowała duże niezadowolenie mieszkańców /których głosy docierają bezpośrednio do nas /, zbliża się termin rozpoczęcia robót na Sportowej – będzie zamknięta, Szpitalnej – utrudnienia w ruchu, rozpoczynać się będzie sezon turystyczny.

   Zamknięcie zwyczajowego przejazdu może spowodować fatalne skutki np. utrudniony dojazd karetki pogotowia, taka dezorganizacja jest błędem, nie wolno ludziom utrudniać życia !

   Bardzo prosimy Pana Burmistrza o pilne zweryfikowanie tej nieżyciowej decyzji.

   Licząc na zrozumienie, pozdrawiam.

    

   Przewodniczący

   Paweł Mitręga

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 28 marca 2017 14:09
 • środa, 22 marca 2017
 • wtorek, 21 marca 2017
 • czwartek, 09 marca 2017
 • czwartek, 23 lutego 2017
 • niedziela, 19 lutego 2017
  • CO na dziedzinie piszczy ?

   O innych i o NAS - dobrze wiedzieć .

    

   Protokół ze spotkania z przedstawicielami Zarządów Osiedli z Burmistrzem Miasta Ustroń w dniu 15.02.2017 r.

    

   I. Przywitanie zebranych gości przez Burmistrza Miasta.

   II. Wytłumaczenie genezy cyklicznych spotkań z przedstawicielami Zarządów Osiedli.

   III. Poinformowanie zebranych o wystąpieniu na terenie Miasta Ustroń grypy ptaków.

   IV. Do 28 lutego 2017 r. na stronie internetowej Miasta zostanie umieszczona zakładka z poszczególnymi Osiedlami Miasta Ustroń w celu umieszczania komunikatów.

   V. Pytania:

    

   1. Osiedle Ustroń Górny:

   - zjazd na park kuracyjny. Piątek 17 lutego br. wizja lokalna.

   - uzupełnienie ekranów dźwiękochłonnych - wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich,

   prośba o kolejny monit.

   - chodnik za technikum - przygotowanie dokumentacji, propozycja do budżetu obywatelskiego na rok 2018.

   - ul. Olchowa - odwodnienie ingerencja w drogę powiatową temat do zrealizowania na wiosnę.

   - ul. Złota - projekt modernizacji, przygotowany projekt do konkursu zasada studni chłonnych.

   - wiaty przystankowe na Brzegach - termin wiosna 2017.

   - parking ul. Partyzantów - poszerzenie obecnego o teren przy Gimnazjum nr 1, plac  zabaw wykonanie do końca czerwca 2017 r.

   - oświetlenie zgodnie z budżetem 2017 r.

    

   2. Osiedle Ustroń Lipowiec:

   - boisko przy Szkole Podstawowej nr 5 - niebezpieczeństwo dla dzieci pod względem użytkowania, poprawa funkcjonalności za kilka tysięcy złotych poprzez wyrównanie terenu, przewalcowanie terenu i obsianie trawą. Kontakt z dyrektorem szkoły.

   - ścieka rozbiegowa na boisku przy SP5 do skoku o tyczce.

   - ul. Szkolna - chodnik, remont - wizja lokalna do kolejnego spotkania.

   - żywopłot ul. Lipowska od sklepu – przycięcie, wizja w terenie.

   - ul. Lipowska - odcinek górny od cmentarza w kierunku Brennej - podsypanie poboczy   frezem asfaltowym w okresie kwiecień - maj.

   - szlak żółty - zgłoszenie do PTTK, odnowienie oznakowania -  ciągłe monity m.in. na osiedlu Poniwiec.

   - opadnięte studzienki ul. Lipowska - wizja lokalna po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na remonty cząstkowe.

   - granice miasta Ustroń - na stronie miasta Ustronia - zasób SIP.

   - oświetlenie ul. Bernatka - uzupełnienie lub wymiana opraw - wizja lokalna, objazd lub przekazanie przez przedstawicieli osiedla konkretnych punktów oświetlenia, które nadają się do wymiany. Poinformowanie przez pracownika przedstawicieli osiedla o objeździe punktów oświetleniowych.

    

   3. Osiedle Ustroń  Poniwiec:

   - ul. Akacjowa - dodatkowe kosze uliczne ok 5 szt.

   - progi zwalniające ul. Akacjowej w okolicach placu zabaw, wystąpienie o zmianę organizacji ruchu - rozeznanie sprawy.

   - ul. Akacjowej - kanalizacja.

    

   4. Ustroń osiedle Polana:

   - ul. Wczasowa - lustro jest zamówione.

   -ul. Wiślańska - chodnik remont okres wiosenny, progi zwalniające zmiana zatwierdzona organizacja ruchu.

   - ul. Polańska - chodnik od ul. Złocieniec po wale rzeki Wisły - ścieżka rekreacyjna przeprowadzenie rozmów z RZGW.

   - przepompownia na ul. Wiślańskiej - zakrzywienie sprawa saren, które poprzez duże zadrzewienie nie potrafią wyjść i padają - zgłoszenie problemu do WZC. Telefon do Pani Małgorzaty Mach oraz wizja w terenie.

   - brak sterowania oświetlenia sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej - zgłoszenie do ZDW w Katowicach.

   - mostki ul. Wczasowa dokończenie dokumentacji projektowej - realizacja budżet
      2018 r.

    

    

    

    

    

   5. Osiedle Ustroń Zawodzie:

   - rozpoczęcie prac na wykonanie ławeczki z budżetu obywatelskiego.

   - ul. Nadrzeczna - przegląd parkingu, projekt na wykonanie toalet i realizacja do końca  listopada 2017 r., dodatkowe oświetlenie wjazdu na parking przy realizacji toalet - wniosek do Tauron o warunki do końca lutego.

   - ul. Szpitalna - rozpoczęcie robot kwiecień 2017 r.

   - ul. Gościradowiec – próg, rozmowa z Panem Kurkiem na temat remontu.

   - ul. Kuźnicza - zakaz wjazdu samochodów w kierunku Zawodzia, ewentualne połączenie ul. Kuźniczej z ul. Liściastą.

   - ul. Sportowa - przejście dla pieszych zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

    

   VI. Różne:

   - lepiej uszczegółowić niż pisać ogólnie.

   - informowanie SMS o wizjach lokalnych.

   - wniosek do WFOS o nabór na ograniczenie niskiej emisji - wymiana pieców termin marzec – czerwiec. Miasto czeka na promesę aby ogłosić ogłoszenie.

    

   VII. Kolejne spotkanie: 10 maj 2017 r. o godz. 10:00

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 19 lutego 2017 21:50
 • piątek, 17 lutego 2017
  • TĘŻNIA?????????????????????????????????????????????????

   My chcemy a czy INNI też ?

   Pan Burmistrz Miasta Ustroń                                                         2017-02-17
   W dniu wczorajszym pozwoliliśmy sobie wysłać email o treści jak poniżej,
   w dzisiejszej rozmowie tel. Pani A.Markiewicz zasugerowała, ze  Pan Burmistrz, może zadecydować aby
   proponowane przez nas zadania włączyć do  planu programów unijnych.
   miłego dnia !
   Paweł Mitręga
    
   Pan Przewodniczący Rady Miasta  Artur Kluz
   Pani Przewodnicząca Komisji Architektury Adrianna Kwapisz – Pietrzyk
    
   W ślad za przesłanymi materiałami na sesję RM w 02,2017 w pcie. 4 widzimy,
   na str 2 czytamy
   projekty w przygotowaniu
    
   swego czasu w naszym protokole  z spotkania w dniu 05,01,2015 r. pozwoliliśmy sobie napisać /ciekawe czy ktoś je bierze pod uwagę ???/
   “...

   ł: temat konsultacji  społecznych do :  Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych , w których to konsultacjach skrytykowaliśmy temat -  Analiza wykonalności przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu” co jest przedstawione na naszej stronie  [  ustronzawodzie.blox.pl   ]  -    jako inwestycję bezrozumną, bezzasadną i nietrafioną ekonomicznie wskazując zarazem by te środki finansowe przenieść do  - ”…  miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych, prócz tego w przedmiotowym  opracowaniu pisze się nieprawdę cytat poniżej:

   „…- w punkcie 2.0 analiza terytorialna pada stwierdzenie „… Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także pokłady borowiny. …” , z doświadczeń życia codziennego w tym Mieście jakoś trudno zauważyć , aby znajdowały się na jego terenie pokłady borowiny i byłe eksploatowane, a tym bardziej wody mineralne, które zapewne byłyby zalecane i wykorzystywane przy wodolecznictwie…”  ...”

   całość przedstawionej przez nas opinii w załączniku,

   szkoda pieniędzy aby sponsorować prywatnego właściciela , którego goście-na których zarabia , a nie nasi  Mieszkańcy korzystają z PIJALNI

   Dziwnym natomiast jest , że nikt mnie pomyślał aby tak jak czytamy na str 13

   “...


   pomyśleć o TĘŻNI jako atrakcji przyrodniczej opartej o miejscowy produkt przyrodniczo-leczniczy solankę – chyba warto o to zawalczyć,

   natomiast na str. 14/15 czytamy

   str 15

   czy nie można było pomyśleć o ścieżkach rowerowych na Zawodziu tak jak to

   jest ładnie narysowane w planie zagospod. przestrzennego strefy A  np. ul Sanatoryjna ,

   Zdrojowa, Nadrzeczna,

   czy budowa parkingów nr.2, i  nr.3  na Nadrzecznej,

   prosimy o rozważenie naszych propozycji i ewentualne wprowadzenie ich do

   PROGRAMÓW UNIJNYCH NA LATA 2016-2020

   Miłego dnia !

    

   Przewodniczący

   Paweł Mitrega

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 17 lutego 2017 20:06
  • BO do TĘŻNI trzeba dwojga !

   Próbujemy dalej walczyć o tężnię .
    
   Pan Burmistrz                                                                               2017-02-15
   Miasta USTROŃ
    
   W ślad z a pismem Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani  Aleksandry Skowronek znak:
     ZD-NiP.9024.12.00007.2016 ZD-NiP.KW-00'112/16
   
   z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zasadności działań co do budowy tężni w Ustroniu
   ”...
   Biorąc jednak pod uwagę zasadność inwestycji oraz fakt, że z tężni solankowej będą korzystać w przyszłości nie tylko pacjenci Spółki, ale także kuracjusze i mieszkańcy Ustronia rozważyć należałoby utworzenie konsorcjum przez zainteresowane Strony, którego celem bidzie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia.Pozytywne stanowisko w sprawie zajął również Prezes Zarządu w/w Spółki.W związku z powyższym wyrażam nadzieja na kontynuację działań w przedmiotowej sprawie. ..."
   wydaje się, że byłoby dobrze powiadomić  Panią Marszałek , ze do dnia dzisiejszego / minął prawie rok /,
   pomimo wcześniejszych deklaracji i akceptacji chęci wspólnego działania poprzez
   poszczególnych Prezesów Szpitala  Reumatologicznego, do dnia dzisiejszego naszą one znamiona działań pokrętnych,
   bez perspektywy pozytywnego zakończenia naszej inicjatywy – budowy tężni – służącej podniesieniu zdrowotności pacjentów szpitala i naszych mieszkańców.
   Przy tak modnym obecnie “haśle smog’  , przeciwwagą dla niego może być “tężnia” !
   Bardzo prosimy o kopię ewentualnego wystąpienia Pana Burmistrza  tej zaszłej i niepoważnej sytuacji.
    
                           Przewodniczący
                           Paweł Mitręga
    


    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 17 lutego 2017 19:19