Wpisy

 • niedziela, 02 listopada 2014
  • PARKOWANIE AUT NA UL. SZPITALNEJ

       Pismem z dnia 11.08.2014r. powiadamiamy Burmistrza i Komendanta Policji w Ustroniu o sytuacji na ul. Szpitalnej:

   (…) wnosimy o:

   - postawienie na tym odcinku znaku „zakaz zatrzymywania i postoju” po obu stronach przedmiotowego kawałka drogi

   - ustanowienie na całej ul. Szpitalnej ograniczenia prędkości do  40 km/h


       Poniżej publikujemy (gdyby np. zginęło) pismo do Pana Burmistrza, w którym kuracjuszka i inni goście Hotelu „Ziemowit” wystawiają  "super laurkę" Dzielnicy Zawodzie. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Pan Burmistrz zapoznał nas z treścią odpowiedzi do zainteresowanej.

   Ewentualnie możemy przemianować ul. Szpitalną na Parkingową...


       Oto tekst przedmiotowego pisma do Burmistrza (dane osobowe nieujawnione). Kopia oryginału pisma do wglądu u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zawodzie (z 25.07.2014r.), złożona do Burmistrza dnia 05.08.2014r.

    

   Szanowny Panie Burmistrzu!

       Do Ustronia przyjeżdżam regularnie od 4 lat na turnusy rehabilitacyjne z moją całkowicie niepełnosprawną córką Katarzyna (Zespół Retta) poruszającą się wyłącznie przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zamieszkujmy w tym czasie w Hotelu „Ziemowit” przy ul Szpitalnej.
       Jak Pan się doskonale orientuje, przy tejże ulicy oprócz Hotelu „Ziemowit” znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowo - leczniczych jak: Szpital Reumatologiczny, Sanatoria „Róża”, „Malwa”, „Złocień” czy „Magnolia”. Pozostając w pewnej odległości od centrum miasta, ulica Szpitalna wije się przez naprawdę ładne tereny zielone. Już samo przebywanie i spacerowanie wśród tej zieleni wpływa dobroczynnie na samopoczucie licznych pacjentów tych ośrodków, niestety osób - dotkniętych różnorakimi niepełnosprawnościami ruchowymi, przeważnie w stopniu umiarkowanym, częściej znacznym, poruszających się o kulach lub na wózkach inwalidzkich w towarzystwie opiekunów.
       I o ile w samym centrum miasta chodniki są jako tako wyremontowane i przystosowane do poruszania się po nich osób na wózkach, o tyle zjechanie do tegoż centrum z wyżej położonej ulicy Szpitalnej nastręcza tym osobom i ich opiekunom wielu problemów. Dlatego w zasadzie jeśli nie musimy podejmować tych wypraw, wolimy przebywać i spacerować po naprawdę malowniczych terenach przyległych do ul. Szpitalnej.
       I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że... ta zda się spokojna, boczna ulica, okazuje się być bardzo niebezpieczną dla nas - pieszych i wózkowiczów, gdyż nie ma wzdłuż niej żadnych chodników czy poboczy umożliwiających uniknięcie kolizji z wprost obłędnym ruchem zawsze pędzących po niej na łeb i na szyję samochodów.
       Jeszcze 2-3 lata temu tego nie było, ale to, co zaobserwowałam w tym roku i ja, i inni kuracjusze - napawa przerażeniem. Dlaczego do tej pory nie położono przy tej ulicy żadnego bezpiecznego chodnika?! No, może jest namiastka czegoś takiego przy Sanatorium „Róża”, ale chodnik ten permanentnie zajęty jest przez parkujące na nim samochody. Ich omijanie, szczególnie przez wózkowiczów, zmusza do zjeżdżania wózkami na jezdnię wprost pod te pędzące samochody.
       Nie dalej jak w miniony wtorek, (22.07.2014r.) o mało co nie zostałyśmy z córką potrącone przez pędzącego wariata niedaleko „Złocienia” (chodnika ani pobocza tam nie ma). Uskoczyłam wprawdzie z wózkiem na bok, córce nic się nie stało, ale sama doznałam, na szczęście lekkiej, kontuzji złamanej kilka lat temu nogi.
       Problem tego chodnika wzdłuż ulicy Szpitalnej zgłaszałam niejednokrotnie policjantom, i strażnikom miejskim, i kierownictwu „Sanatorium „Róża”, nie mówiąc o Urzędzie Miasta. Jestem pewna, że jako Urząd Miasta jesteście Państwo zasypywani takimi pytaniami i petycjami. Za każdym razem od lat słyszymy, że „budowa chodnika jest ujęta w planach modernizacji infrastruktury na rok następny”. Tylko który to będzie ów rok następny - jesteśmy przekonani - za bardzo nie wiecie Państwo sami.
       Mimo to wierzymy, że wreszcie ta „modernizacja infrastruktury” dojdzie do skutku, bo ciągłe pomstowanie przez turystów i kuracjuszy przebywających w Waszym urokliwym kurorcie na to, że owszem opłaty uzdrowiskowe pobieracie, ale budowa bezpiecznego chodnika choćby wzdłuż tej feralnej ulicy Szpitalnej, odkładana jest ciągle ad calendas Grecas, nie leży ani w Waszym, ani w czyimkolwiek interesie.

    

   Podpis Autroki 

   14 Podpisów kuracjuszy Hotelu "Ziemowit"

    
       Jest to następny problem łączący się ze strefą ”A” , kuracjuszami, mieszkańcami. Właściciele obiektów wprowadzają opłaty za parking, a ludzie parkują na drodze - przecież auto jest ważniejsze od naszych gości, z których żyjemy, mamy miejsca pracy - nie zapominając, że Uzdrowisko Ustroń ma w swoim profilu między innymi leczenie osób ze schorzeniami narządu ruchu (no to, po co kuracjusze mają spacerować?!).

   Spójrzcie jak to ładnie wygląda!...

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 17:40
  • PREFERENCYJNA CENA GAZU DLA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH - UZDROWISKO USTROŃ

       Dnia 24.06.2014r. na zebraniu założycielskim Rady Mieszkańców Zawodzia zostaje wywołany temat, aby Burmistrz wystąpił z wnioskiem o obniżenie ceny gazu dla mieszkańców naszego Miasta - Uzdrowiska.

      

   Wynikiem wystąpienia i korespondencji Burmistrza z Urzędem Regulacji Energetyki jest pismo (otrzymane 22.09.2014r.) jak poniżej:

    

       Planujemy,  przy pomocy Burmistrza, doprowadzić by grupa posłów, w których obwodach znajdują się Miasta - Gminy Uzdrowiskowe wystąpiła o nowelizację do ustawy tak, żeby w przyszłości taki ruch cenowy był możliwy.

       Ciekawe, czy znajdą się myślący ludzie dobrej woli ?

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 15:37
  • ULICA NADRZECZNA PARKOWANIE AUT

       Problem parkowania na ul. Nadrzecznej szczególnie w okresie letnim znany jest nam wszystkim. W wyniku dyskusji i korespondencji z Burmistrzem, miała miejsce dnia 03.10.2014r. wizja w terenie członków Zarządu Osiedla w obecności Burmistrza Miasta, min. na ul. Nadrzecznej.

   Wynikiem tego spotkania powstał pomysł stworzenia dużego parkingu, co ujęto w przedstawionym poniżej protokole:

   ZARZĄD OSIEDLA Ustroń Zawodzie


   Notatka z wizji lokalnej dzielnicy Zawodzie, przeprowadzonej w dniu 3 października 2014r. przez członków Zarządu Osiedla i Burmistrza Miasta.
   Obecni: 

   - Burmistrz P. Ireneusz Szarzec, 

   - Przewodniczący Zarządu Osiedla Paweł Mitręga, 

   - Sekretarz Zarządu Osiedla Andrzej Tomiczek,


        Na wniosek Przewodniczącego Zarządu i z potrzeby złożenia wniosków do budżetu Miasta na 2015 rok dot. robót budowlanych infrastrukturalnych w dzielnicy Zawodzie. Przeprowadzono wizję w terenie (ul. Nadrzeczna) i ustalono, że priorytetami  rozbudowie i poprawie infrastruktury drogowej są:

   1. Ulica Nadrzeczna

   - budowa dużego parkingu na polderze w rejonie stacji gazowniczej

   - poszerzenie jezdni wraz z budową chodnika dla pieszych

   - wzdłuż ulicy, tam gdzie to możliwe dobudowanie miejsc parkingowych

   - częściowy drenaż (pod skarpą) w celu odprowadzania wód opadowych do istniejącego cieku i udrożnienie przepustu wodnego pod jezdnią

   - zlecenie zaprojektowania łącznika (schody terenowe) z projektowanego parkingu w górę do ul. Sanatoryjnej. Takie schody mogły by być atrakcją turystyczną oraz dużym skrótem komunikacyjnym do Pijalni Wód.

   2. Dolina Gościradowca

   - odrestaurowanie ścieżki spacerowej wzdłuż potoku wraz z pełną infrastrukturą 

   3. Ulica Gościradowiec

   - utwardzenie pobocza wzdłuż istniejącego płotu siatkowego w celu uzyskania pobocza chodnikowego i doprowadzenie chodnika dla pieszych do ul.Sanatoryjnej

   - naprawa nawierzchni asfaltowej od istniejącego bruku do ul. Sanatoryjnej

   - przywrócenie rowów odprowadzających wody opadowe przy ulicy

   - istniejący szlak „biało-czerwony” na Równicę oświetlić, wyciąć krzaki zarastające drogę i wyrównać nawierzchnię klińcem (z tego szlaku, ulicy korzystają mieszkańcy i młodzież w dojściu do pracy i szkoły)

   4. Ulica Źródlana

   - udrożnienie rowów odprowadzających wody opadowe wzdłuż całej ulicy

   - odpowiednie utwardzenie i odwodnienie drogi do Źródła Karola i posesji przy tej drodze

   - wybudowanie chodnika dla pieszych na odcinku od ul. Kuźniczej w stronę Lipowca (do granicy dzielnicy)

   5. Ulica Okólna

   - poprawienie stanu nawierzchni asfaltowej (rejon posesji nr.6)

   - odwodnienie i utwardzenie tej ulicy w dół zboczem skarpy (jest to również szlak turystyczny, dojście do rzeki Wisły)

   Na tym notatkę zakończono a wnioski do budżetu zostaną złożone odrębnym pismem. 

    

   Paweł Mitręga

    

   Nasze pomysły zostały przyjęte przez Burmistrza pozytywnie. Oczekujemy realizacji.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 15:15
  • TĘŻNIA, PARKING DLA MIESZKAŃCÓW

       Szumnemu słowu „tężnia” uwłaczamy nazywając tak fontannę solankową, zwaną przez niektórych wytryskiem solankowym, ale wydawało się nam zasadnym by umożliwić naszym Mieszkańcom dostęp do tego obiektu (wybudowanego za nasze pieniądze - dzisiaj na terenie prywatnego Przedsiębiorstwa). Obecnie brak jest możliwości zaparkowania w pobliżu "tężni", nie wspominając o możliwości dojścia o kulach lub dojazdu wózkiem inwalidzkim (a to też ludzie).

       Dnia 09.07.2014r. spotkaliśmy się  (Rada Osiedla Zawodzie) z Prezesem Uzdrowiska przedstawiając problem i wskazując miejsce ewentualnego bezpłatnego parkingu. Teren ten po użyczeniu Miastu i przy niewielkich nakładach finansowych mógłby pełnić tę rolę.

   • Burmistrz zaakceptował nasz pomysł, a konkretną odpowiedź mieliśmy otrzymać od Prezesa do końca września 2014r.
   • Uzdrowisko Ustroń stoi na solance, (mieszkańcom także wypada), należy się by móc z tego dobra korzystać.
   • Niestety mimo wielokrotnych interwencji do dnia dzisiejszego (02.11.2014r.) brak odpowiedzi od Prezesa Uzdrowiska
   • Zasadną wydaje się myśl o budowie tężni (patrz Dębowiec).

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 14:21
  • NAZIEMNA CYFROWA TV

        Jakość odbioru tv w niektórych miejscach Ustronia wręcz niemożliwa. Po uruchomieniu telewizji naziemnej cyfrowej okazało się, że w wielu miejscach naszego Miasta są poważne problemy z odbiorem sygnału tv.

       Po skargach mieszkańców do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, KRRiT, Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonano pomiary i okazało się, że sygnał tv nadawany z Czantorii zakłóca sygnał z nadajnika Katowice – Kosztowy.

        Wynikiem trwającej wymiany pism było spotkanie dnia 22.10.2014r. u Burmistrza, w którym uczestniczyli przedstawiciele UKE i EMITEL-a (firma mająca nadzór nad nadajnikami) i przedstawiciele Rady Osiedla Ustroń Zawodzie, gdzie ustalono:

   • Burmistrz wystąpi z wnioskami do UKE Warszawa, TVP, EMITEL o zmianę kanału nadawanego sygnału z Czantorii, co ma poprawić jakość odbioru tv w problematycznych miejscach.
   • UKE z EMITEL-em rozpracują możliwości techniczne tak aby cały proces został dokonany jak najszybciej i bezkolizyjnie.

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 13:03
  • DOJŚCIE DO ŹRÓDŁA KAROLA

       We wszystkich opisach Ustronia, przewodnikach chwalimy się źródłem Karola. Niestety dojazd i dojście przypomina tor przeszkód (nie wspominając o okolicznych mieszkańcach).

      Dnia 04.08.2014r., po skardze mieszkańców na stan drogi, pozawalanych rowów odwadniających, wizja lokalna potwierdziła fatalny stan dojazdu do domów mieszkalnych i dojścia do źródła Karola. Chwalimy się źródłem, chwalimy się Uzdrowiskiem, ale jeżeli nie będziemy dbali o infrastrukturę, (szczególnie tam gdzie korzystają kuracjusze) nie robiąc nic cofamy się a kuracujszy będzie coraz mniej, pamiętajmy, że nich żyjemy.

       Temat przekazany do planu budżetu na 2015r.

   „… - odpowiednie utwardzenie i odwodnienie drogi do Źródła  Karola i przyległych posesji…” (cytat z pisma złożonego 07.10.2014r. do Urzędu Miasta).

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 12:55
 • sobota, 01 listopada 2014
  • STREFA UZDROWISKOWA „A” ŚCIEŻKI ROWEROWE I SPACEROWE, INFRASTRUKTURA UZDROWISKOWA

       W Dzielnicy Zawodzie strefa Uzdrowiskowa  „A” stanowi jej centralną część. W wypowiedziach wielu osób mówiących o przyszłości Ustronia i dokonaniach, jakoś dziwnie bardzo mało słyszy się o strefie „A” bez, której Miasto przestaje być Uzdrowiskiem i traci idące za tym bonusy, przywileje oraz pieniądze. Środki generowane przez "bycie uzdowiskiem" w pierwszej kolejności winny być wydawane na rozwój infrastruktury obiektów i urządzeń uzdrowiskowych (tu należy wspomnieć o fontannie solankowej tzw. tężni i „pijalni”?).

       Dzielnica Zawodzie i strefa „A” to nie same Uzdrowisko (dzisiaj firma prywatna), ale cały obszar. Dnia 26.08.2014r. złożyliśmy szczegółowe wnioski do sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A”; na przykład: 

   1. Wybudowanie ścieżki spacerowej i rowerowej przy ul. Szpitalnej, ul. Sanatoryjnej i ul. Zdrojowej wraz  z zamontowaniem ławek i koszy na śmieci co 50m. Obecnie prawie cały ruch pieszy (poza niedużym odcinkiem) odbywa się jezdnią i jej środkiem, przy omijaniu parkujących samochodów. Po jezdni zmuszeni są poruszać się mieszkańcy dzielnicy oraz turyści i kuracjusze (osoby niepełnosprawne,  często na wózkach inwalidzkich).

   2. W całej strefie „A” wprowadzić na drogach ograniczenie prędkości pojazdów do 40 km/h. 

   3. Wybudowanie kompleksu solankowego tj. duże tężnie i basen solankowy całoroczny.

       Należy zdać sobie sprawę, że przez lata  dzielnica Zawodzie traktowana była po macoszemu. Pieniądze z opłat kuracyjnych i dotacje nie były inwestowane w struktury uzdrowiskowe a w inne dzielnice. Jeżeli stan ten nie ulegnie zmianie, za kilka lat można spodziewać się podobnych kłopotów jak w innych uzdrowiskach (np. w chwili obecnej Uzdrowisko Goczałkowice - vidi nr. Głosu Ziemi Cieszyńskiej z 24.10.2014r.).

       Aby Miasto mogło inwestować w drogi (ścieżki), musi przejąć ulice Szpitalną i Sanatoryjną będące w zarządzie Starostwa Powiatowego. Wraz z Burmistrzem 03.09.2014r. spotkaliśmy się z Starostą Powiatowym, który zaangażował się w sprawy drogowe związane z rozwojem Uzdrowiska Ustroń, traktując temat jako pilny i priorytetowy.

       Patrząc realnie na stan faktyczny Zawodzia - w przeciwieństwie do niektórych obecnych radnych, którzy twierdzą, że Zawodzie wygląda kwitnąco  (chyba od chwastów ) i ma niepołatane drogi.   

       Nasuwa się stwierdzenie „ludzie myślcie to nie boli”...      

   Poniżej przedstawiamy zdjęcia kwitnącego (chwastami) Zawodzia...

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   sobota, 01 listopada 2014 21:58
  • ULICA GOŚCIRADOWIEC

       Mieszkańcy tego tak urokliwego i atrakcyjnego szlaku spacerowego na linii Uzdrowisko a Centrum Ustronia przekazali wiele ważnych uwag co do dbałości o ten rejon. Dnia 03.10.2014r. miała miejsce wizja w terenie, w której uczestniczył Burmistrz.

   Ustalono:

   2. Dolina Gościradowca - odrestaurowanie ścieżki spacerowej wzdłuż potoku wraz z pełną infrastrukturą.

   3. Ulica Gościradowiec - utwardzenie pobocza wzdłuż istniejącego płotu siatkowego w celu uzyskania pobocza chodnikowego i doprowadzenie chodnika dla pieszych do ulicy Sanatoryjnej.

   - Naprawa nawierzchni asfaltowej od istniejącego bruku do ul. Sanatoryjnej.

   - Przywrócenie rowów odprowadzających wody opadowe przy ulicy.

   4. Ulica Gościradowiec - istniejący szlak „biało-czerwony” na Równicę oświetlić, wyciąć krzaki zarastające drogę i wyrównać nawierzchnię klińcem. (Z tego szlaku, ulicy korzystają mieszkańcy i młodzież w dojściu do pracy i szkoły…).

       Ww. ustalenia zostały złożone w propozycjach do budżetu na 2015r. dnia 07.10.2014r. do Urzędu Miasta. Liczymy na zaangażowanie Burmistrza (dziękujemy za udział udział w wizji w terenie i dyskusję). Jesteśmy dobrej myśli, że zostanie przywrócony dawny i przydatny charakter tego rejonu.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   sobota, 01 listopada 2014 21:26
  • ZAKAZ KĄPIELI W RZECE WIŚLE

   Tablice zakazujące kąpieli.

       Po skandalicznym ogłoszeniu zakazu kąpieli w sezonie 2014 dnia 24.07.2014r. przeprowadzona została wizja lokalna  z udziałem: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Urzędu Miasta i przedstawicieli Zarządu Osiedla Zawodzie.

       Wnioski z tej wizji są „niezwykle poważne” tablice RZGW zmieni na inne o treści "kąpiel na własną odpowiedzialność", a w ogóle to oni jako Zarządca rzeki nie maja na nic pieniędzy - nasza odpowiedź poniżej:

    

       „…Czytając Protokół  z wizji w terenie dotyczący stopni wodnych z dnia 24.07.2014r. nasuwa się jeden postulat:

   - wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej a pieniądze i decyzyjność przekazać burmistrzom miast zainteresowanych, będzie z tego więcej pożytku niż z firmy "dziwoląga", która nie ma pieniędzy, a tylko się wymądrza zgodnie z starym porzekadłem "kto nie ma miedzi ten cicho siedzi"...

      Wniosek przekazaliśmy Burmistrzowi przy piśmie z dnia 11.08.2014r.- należy domniemywać, że sezon kąpielowy 2015r. będzie w miarę normalny.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   sobota, 01 listopada 2014 20:34
  • KONTAKT

   Rada Osiedla Ustroń Zawodzie została założona 24.06.2014r.

    

   Kontakt:

   - Dyżur Zarządu Rady - Pierwszy poniedziałek każdego miesiąca 17:00 - 18:00 Sala Sesyjna Urzędu Miasta Ustroń. Serdecznie zapraszamy!

   - email: rdu.zawodzie@gmail.com

   - zachęcamy do komentowania wpisów (komentarze wulgarne i nie na temat będą usuwane)

    

   Zarząd Rady Osiedla Ustroń Zawodzie:

   Paweł Mitręga - przewodzniczący

   Tomasz Welsyng - v-ce przewodniczący

   Janusz Troszok - v-ce przewodniczący

   Andrzej Tomiczek - sekretarz

   Roman Tomica - skarbnik

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   sobota, 01 listopada 2014 20:10