Wpisy

 • poniedziałek, 08 grudnia 2014
  • STREFA UZDROWISKOWA "A"

    

   Dnia 03,12,2014 r. braliśmy udział w spotkaniu z przedstawicielem firmy zajmującej się przygotowaniem, projektu planu przestrzennego zagospodarowania terenu dla strefy „A”.

   Spotkanie odbyło się u Burmistrza,  w trakcie dyskusji przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Zawodzie starali się by przedstawione przez nich sugestie-oczekiwania  zostały zawarte w projekcie, jak np. ścieżki, tężnia z prawdziwego i inne urządzenia uzdrowiskowe, które uprzyjemniłyby pobyt nie tylko kuracjuszom, ale by służyły naszym mieszkańcom .

   Gdy ten zostanie wyłożony do konsultacji na pewno się mu przyjrzymy.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 08 grudnia 2014 20:37
 • czwartek, 27 listopada 2014
  • NAZIEMNA CYFROWA TV CD

        W ślad za uzgodnieniami z końca pażdziernika poniżej przedstawiamy wystąpienie  Burmistrza o udostępnienie wolnego kanału dla nadajnika Czantoria , co winno poprawić odbiór tv naziemnej cyfrowej na terenie  Ustronia.

   W czasie ostatnich pomiarów i prób UKE dnia 07,11,2014 ustalono - wolnym kanałem może być "26", należy oczekiwać, że  wystąpienie Burmistrza odniesie pozytywny skutek

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 27 listopada 2014 20:33
 • poniedziałek, 24 listopada 2014
  • LIST OTWARTY DO RADY MIASTA

    

    

    LIST OTWARTY                                                            

   Zarządu Osiedla Dzielnicy Zawodzie  - do RADY MIASTA USTROŃ

       50 lat temu, albo jeszcze dawniej przyjęto dla Ustronia kierunek rozwoju turystyczno-uzdrowiskowy. Do 1975 r. tj. podziału administracyjnego kraju Miasto rozwijało się w wytyczonym kierunku, likwidowano przemysł, rozpoczęto budowę potężnego sanatorium i Dzielnicy Leczniczo-Rehabilitacyjnej  (domy wypoczynkowe, sanatoria). Po  "rozbiorze" w 1975r., rozwój dzielnicy gwałtownie przystopował - budowa sanatorium  kilkanaście lat  straszyła szkieletem, a DLR-y  nie wszystkie wybudowano. W końcu udało się doprowadzić do uruchomienia sanatorium.

       Strefa uzdrowiskowa „A” w Dzielnicy Zawodzie integralnie związana z statusem Miasta-Uzdrowiska powinna stale się rozwijać - niestety  od wielu lat jest odwrotnie, zastój w rozbudowie infrastruktury uzdrowiskowej. Wybudowana fontanna solankowa wraz z pijalnią wody  jest szczytem osiągnięć ubiegłego ćwierćwiecza w rozbudowie infrastruktury-  np. brak urządzeń uzdrowiskowych jak ścieżki spacerowe, rowerowe, rekreacyjne itp...

       Ustroń na solance stoi – naturalnym wydaje się wybudowanie tężni solankowych z prawdziwego zdarzenia  (wersja mini wybudowały nie uzdrowiska jak Jaworze i Dębowiec), oraz dużego basenu solankowego z urządzeniami towarzyszącymi. Goście nasi zamiast inhalować się pod tężniami to na trasie rynek – most na Wiśle  „inhalują„ się spalinami samochodowymi.

       My mieszkańcy Zawodzia i Miasta też powinniśmy mieć możliwość korzystania z dobrodziejstw uzdrowiskowych, niestety mamy na razie więcej utrudnień niż korzyści z statusu uzdrowiskowego Miasta , np. zastawiane samochodami drogi, brak ścieżek dla pieszych i rowerzystów itp.

       Wynikające z obowiązujących przepisów wpływy do kasy Miasta – średnio 3 do 4 mln. zł. rocznie -  winny być inwestowane w rozwój infrastruktury uzdrowiskowej,  w ślad za ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych .

    

   „...Art. 48. Gmina uzdrowiskowa w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 46, ma prawo do pobierania opłaty uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych

   Art. 46…3) tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego;

   4) tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej, związanej ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5. …”


       Brak inwestycji miejskich w strefie uzdrowiskowej „A” może spowodować, że w pewnym momencie Miasto może utracić status uzdrowiska i związane z tym korzyści-przywileje.

       Nowo wybranej Radzie Miasta winno zależeć na rozwoju Dzielnicy Zawodzie na której terenie znajduje się strefa uzdrowiskowa  „A” -  jako centrum  generujące korzyści  dla całego Miasta-Uzdrowiska.

       Jako Rada Osiedla Zawodzie złożyliśmy propozycje do programy inwestycyjnego dla strefy „A” oraz budżetu na  rok 2015, należałoby  jedynie  potraktować je poważnie.

   Ustroń, 24.11.2014r.                        

    Przewodniczący Zarządu

                                                               Paweł Mitręga

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 24 listopada 2014 15:19
 • piątek, 21 listopada 2014
  • PARKING NADRZECZNA CD

       Na spotkaniu z Burmistrzem w dniu 21.11.2014r. przekazano nam informację, że w sprawie projektowanego parkingu zostały podjęte odpowiednie procedury tj. zlecono projekt budowy całej inwestycji, a prace przygotowawcze w terenie jak wycinka niepotrzebnych krzaków i suchych drzew, rozpoczną się w okresie zimowym.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 21 listopada 2014 18:01
  • PREFERENCYJNA CENA GAZU CD

       W  protokole z posiedzenia  Zarządu w dniu 03,11,2014 r. wystąpiliśmy do Burmistrza min. w sprawie jak niżej: 

   Zwracamy się z prośbą do Pana Burmistrza by wystąpił np. poprzez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych do   grupy posłów -w których obwodach znajdują się Uzdrowiska-, , takowa grupa winna liczyć około 30-40 posłów, która mogłaby wystąpić z inicjatywą i spowodować wprowadzenie noweli do ustawy co pozwoliłoby kompleksowo i jednoznacznie załatwić sprawę preferencyjnej ceny gazu dla Miast i Gmin Uzdrowiskowych, a co za tym idzie poprawienie i parametrów klimatycznych i zdrowotnych z bezsporną korzyścią dla osób leczonych i ich mieszkańców./prosimy o kopie korespondencji do naszej wiadomości/

         Na spotkaniu w dniu 21,11,2014 r. ustalono, że Burmistrz w najbliższych dniach zajmie się  sprawą i powiadomi nas o tym fakcie/.

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 21 listopada 2014 17:38
 • niedziela, 02 listopada 2014
  • PARKOWANIE AUT NA UL. SZPITALNEJ

       Pismem z dnia 11.08.2014r. powiadamiamy Burmistrza i Komendanta Policji w Ustroniu o sytuacji na ul. Szpitalnej:

   (…) wnosimy o:

   - postawienie na tym odcinku znaku „zakaz zatrzymywania i postoju” po obu stronach przedmiotowego kawałka drogi

   - ustanowienie na całej ul. Szpitalnej ograniczenia prędkości do  40 km/h


       Poniżej publikujemy (gdyby np. zginęło) pismo do Pana Burmistrza, w którym kuracjuszka i inni goście Hotelu „Ziemowit” wystawiają  "super laurkę" Dzielnicy Zawodzie. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby Pan Burmistrz zapoznał nas z treścią odpowiedzi do zainteresowanej.

   Ewentualnie możemy przemianować ul. Szpitalną na Parkingową...


       Oto tekst przedmiotowego pisma do Burmistrza (dane osobowe nieujawnione). Kopia oryginału pisma do wglądu u Przewodniczącego Zarządu Osiedla Zawodzie (z 25.07.2014r.), złożona do Burmistrza dnia 05.08.2014r.

    

   Szanowny Panie Burmistrzu!

       Do Ustronia przyjeżdżam regularnie od 4 lat na turnusy rehabilitacyjne z moją całkowicie niepełnosprawną córką Katarzyna (Zespół Retta) poruszającą się wyłącznie przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zamieszkujmy w tym czasie w Hotelu „Ziemowit” przy ul Szpitalnej.
       Jak Pan się doskonale orientuje, przy tejże ulicy oprócz Hotelu „Ziemowit” znajduje się wiele ośrodków wypoczynkowo - leczniczych jak: Szpital Reumatologiczny, Sanatoria „Róża”, „Malwa”, „Złocień” czy „Magnolia”. Pozostając w pewnej odległości od centrum miasta, ulica Szpitalna wije się przez naprawdę ładne tereny zielone. Już samo przebywanie i spacerowanie wśród tej zieleni wpływa dobroczynnie na samopoczucie licznych pacjentów tych ośrodków, niestety osób - dotkniętych różnorakimi niepełnosprawnościami ruchowymi, przeważnie w stopniu umiarkowanym, częściej znacznym, poruszających się o kulach lub na wózkach inwalidzkich w towarzystwie opiekunów.
       I o ile w samym centrum miasta chodniki są jako tako wyremontowane i przystosowane do poruszania się po nich osób na wózkach, o tyle zjechanie do tegoż centrum z wyżej położonej ulicy Szpitalnej nastręcza tym osobom i ich opiekunom wielu problemów. Dlatego w zasadzie jeśli nie musimy podejmować tych wypraw, wolimy przebywać i spacerować po naprawdę malowniczych terenach przyległych do ul. Szpitalnej.
       I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że... ta zda się spokojna, boczna ulica, okazuje się być bardzo niebezpieczną dla nas - pieszych i wózkowiczów, gdyż nie ma wzdłuż niej żadnych chodników czy poboczy umożliwiających uniknięcie kolizji z wprost obłędnym ruchem zawsze pędzących po niej na łeb i na szyję samochodów.
       Jeszcze 2-3 lata temu tego nie było, ale to, co zaobserwowałam w tym roku i ja, i inni kuracjusze - napawa przerażeniem. Dlaczego do tej pory nie położono przy tej ulicy żadnego bezpiecznego chodnika?! No, może jest namiastka czegoś takiego przy Sanatorium „Róża”, ale chodnik ten permanentnie zajęty jest przez parkujące na nim samochody. Ich omijanie, szczególnie przez wózkowiczów, zmusza do zjeżdżania wózkami na jezdnię wprost pod te pędzące samochody.
       Nie dalej jak w miniony wtorek, (22.07.2014r.) o mało co nie zostałyśmy z córką potrącone przez pędzącego wariata niedaleko „Złocienia” (chodnika ani pobocza tam nie ma). Uskoczyłam wprawdzie z wózkiem na bok, córce nic się nie stało, ale sama doznałam, na szczęście lekkiej, kontuzji złamanej kilka lat temu nogi.
       Problem tego chodnika wzdłuż ulicy Szpitalnej zgłaszałam niejednokrotnie policjantom, i strażnikom miejskim, i kierownictwu „Sanatorium „Róża”, nie mówiąc o Urzędzie Miasta. Jestem pewna, że jako Urząd Miasta jesteście Państwo zasypywani takimi pytaniami i petycjami. Za każdym razem od lat słyszymy, że „budowa chodnika jest ujęta w planach modernizacji infrastruktury na rok następny”. Tylko który to będzie ów rok następny - jesteśmy przekonani - za bardzo nie wiecie Państwo sami.
       Mimo to wierzymy, że wreszcie ta „modernizacja infrastruktury” dojdzie do skutku, bo ciągłe pomstowanie przez turystów i kuracjuszy przebywających w Waszym urokliwym kurorcie na to, że owszem opłaty uzdrowiskowe pobieracie, ale budowa bezpiecznego chodnika choćby wzdłuż tej feralnej ulicy Szpitalnej, odkładana jest ciągle ad calendas Grecas, nie leży ani w Waszym, ani w czyimkolwiek interesie.

    

   Podpis Autroki 

   14 Podpisów kuracjuszy Hotelu "Ziemowit"

    
       Jest to następny problem łączący się ze strefą ”A” , kuracjuszami, mieszkańcami. Właściciele obiektów wprowadzają opłaty za parking, a ludzie parkują na drodze - przecież auto jest ważniejsze od naszych gości, z których żyjemy, mamy miejsca pracy - nie zapominając, że Uzdrowisko Ustroń ma w swoim profilu między innymi leczenie osób ze schorzeniami narządu ruchu (no to, po co kuracjusze mają spacerować?!).

   Spójrzcie jak to ładnie wygląda!...

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 17:40
  • PREFERENCYJNA CENA GAZU DLA GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH - UZDROWISKO USTROŃ

       Dnia 24.06.2014r. na zebraniu założycielskim Rady Mieszkańców Zawodzia zostaje wywołany temat, aby Burmistrz wystąpił z wnioskiem o obniżenie ceny gazu dla mieszkańców naszego Miasta - Uzdrowiska.

      

   Wynikiem wystąpienia i korespondencji Burmistrza z Urzędem Regulacji Energetyki jest pismo (otrzymane 22.09.2014r.) jak poniżej:

    

       Planujemy,  przy pomocy Burmistrza, doprowadzić by grupa posłów, w których obwodach znajdują się Miasta - Gminy Uzdrowiskowe wystąpiła o nowelizację do ustawy tak, żeby w przyszłości taki ruch cenowy był możliwy.

       Ciekawe, czy znajdą się myślący ludzie dobrej woli ?

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 15:37
  • ULICA NADRZECZNA PARKOWANIE AUT

       Problem parkowania na ul. Nadrzecznej szczególnie w okresie letnim znany jest nam wszystkim. W wyniku dyskusji i korespondencji z Burmistrzem, miała miejsce dnia 03.10.2014r. wizja w terenie członków Zarządu Osiedla w obecności Burmistrza Miasta, min. na ul. Nadrzecznej.

   Wynikiem tego spotkania powstał pomysł stworzenia dużego parkingu, co ujęto w przedstawionym poniżej protokole:

   ZARZĄD OSIEDLA Ustroń Zawodzie


   Notatka z wizji lokalnej dzielnicy Zawodzie, przeprowadzonej w dniu 3 października 2014r. przez członków Zarządu Osiedla i Burmistrza Miasta.
   Obecni: 

   - Burmistrz P. Ireneusz Szarzec, 

   - Przewodniczący Zarządu Osiedla Paweł Mitręga, 

   - Sekretarz Zarządu Osiedla Andrzej Tomiczek,


        Na wniosek Przewodniczącego Zarządu i z potrzeby złożenia wniosków do budżetu Miasta na 2015 rok dot. robót budowlanych infrastrukturalnych w dzielnicy Zawodzie. Przeprowadzono wizję w terenie (ul. Nadrzeczna) i ustalono, że priorytetami  rozbudowie i poprawie infrastruktury drogowej są:

   1. Ulica Nadrzeczna

   - budowa dużego parkingu na polderze w rejonie stacji gazowniczej

   - poszerzenie jezdni wraz z budową chodnika dla pieszych

   - wzdłuż ulicy, tam gdzie to możliwe dobudowanie miejsc parkingowych

   - częściowy drenaż (pod skarpą) w celu odprowadzania wód opadowych do istniejącego cieku i udrożnienie przepustu wodnego pod jezdnią

   - zlecenie zaprojektowania łącznika (schody terenowe) z projektowanego parkingu w górę do ul. Sanatoryjnej. Takie schody mogły by być atrakcją turystyczną oraz dużym skrótem komunikacyjnym do Pijalni Wód.

   2. Dolina Gościradowca

   - odrestaurowanie ścieżki spacerowej wzdłuż potoku wraz z pełną infrastrukturą 

   3. Ulica Gościradowiec

   - utwardzenie pobocza wzdłuż istniejącego płotu siatkowego w celu uzyskania pobocza chodnikowego i doprowadzenie chodnika dla pieszych do ul.Sanatoryjnej

   - naprawa nawierzchni asfaltowej od istniejącego bruku do ul. Sanatoryjnej

   - przywrócenie rowów odprowadzających wody opadowe przy ulicy

   - istniejący szlak „biało-czerwony” na Równicę oświetlić, wyciąć krzaki zarastające drogę i wyrównać nawierzchnię klińcem (z tego szlaku, ulicy korzystają mieszkańcy i młodzież w dojściu do pracy i szkoły)

   4. Ulica Źródlana

   - udrożnienie rowów odprowadzających wody opadowe wzdłuż całej ulicy

   - odpowiednie utwardzenie i odwodnienie drogi do Źródła Karola i posesji przy tej drodze

   - wybudowanie chodnika dla pieszych na odcinku od ul. Kuźniczej w stronę Lipowca (do granicy dzielnicy)

   5. Ulica Okólna

   - poprawienie stanu nawierzchni asfaltowej (rejon posesji nr.6)

   - odwodnienie i utwardzenie tej ulicy w dół zboczem skarpy (jest to również szlak turystyczny, dojście do rzeki Wisły)

   Na tym notatkę zakończono a wnioski do budżetu zostaną złożone odrębnym pismem. 

    

   Paweł Mitręga

    

   Nasze pomysły zostały przyjęte przez Burmistrza pozytywnie. Oczekujemy realizacji.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 15:15
  • TĘŻNIA, PARKING DLA MIESZKAŃCÓW

       Szumnemu słowu „tężnia” uwłaczamy nazywając tak fontannę solankową, zwaną przez niektórych wytryskiem solankowym, ale wydawało się nam zasadnym by umożliwić naszym Mieszkańcom dostęp do tego obiektu (wybudowanego za nasze pieniądze - dzisiaj na terenie prywatnego Przedsiębiorstwa). Obecnie brak jest możliwości zaparkowania w pobliżu "tężni", nie wspominając o możliwości dojścia o kulach lub dojazdu wózkiem inwalidzkim (a to też ludzie).

       Dnia 09.07.2014r. spotkaliśmy się  (Rada Osiedla Zawodzie) z Prezesem Uzdrowiska przedstawiając problem i wskazując miejsce ewentualnego bezpłatnego parkingu. Teren ten po użyczeniu Miastu i przy niewielkich nakładach finansowych mógłby pełnić tę rolę.

   • Burmistrz zaakceptował nasz pomysł, a konkretną odpowiedź mieliśmy otrzymać od Prezesa do końca września 2014r.
   • Uzdrowisko Ustroń stoi na solance, (mieszkańcom także wypada), należy się by móc z tego dobra korzystać.
   • Niestety mimo wielokrotnych interwencji do dnia dzisiejszego (02.11.2014r.) brak odpowiedzi od Prezesa Uzdrowiska
   • Zasadną wydaje się myśl o budowie tężni (patrz Dębowiec).

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 14:21
  • NAZIEMNA CYFROWA TV

        Jakość odbioru tv w niektórych miejscach Ustronia wręcz niemożliwa. Po uruchomieniu telewizji naziemnej cyfrowej okazało się, że w wielu miejscach naszego Miasta są poważne problemy z odbiorem sygnału tv.

       Po skargach mieszkańców do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, KRRiT, Rzecznika Praw Obywatelskich, wykonano pomiary i okazało się, że sygnał tv nadawany z Czantorii zakłóca sygnał z nadajnika Katowice – Kosztowy.

        Wynikiem trwającej wymiany pism było spotkanie dnia 22.10.2014r. u Burmistrza, w którym uczestniczyli przedstawiciele UKE i EMITEL-a (firma mająca nadzór nad nadajnikami) i przedstawiciele Rady Osiedla Ustroń Zawodzie, gdzie ustalono:

   • Burmistrz wystąpi z wnioskami do UKE Warszawa, TVP, EMITEL o zmianę kanału nadawanego sygnału z Czantorii, co ma poprawić jakość odbioru tv w problematycznych miejscach.
   • UKE z EMITEL-em rozpracują możliwości techniczne tak aby cały proces został dokonany jak najszybciej i bezkolizyjnie.

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 02 listopada 2014 13:03