Wpisy

 • środa, 28 września 2016
 • czwartek, 22 września 2016
  • PARKING NADRZECZNA etc.

   W dniu dzisiejszym 22,09,20116 r. o godz. 9,00 na  budowie parking -Nadrzeczna spotkaliśmy się  z pracownikami U.M. ,  Naczelnikiem IGG inż. A. Siemińskim i inż. Urbanowiczem oraz z inspektorem nadzoru i wykonawcą. 

   Cel naszego spotkania wynikał z projektu parkingu gdzie między innymi napisano, że podbudowa pod bruk - chodnik przy parkingu to :

   podbudowa  20 cm

   podsypka cement z piaskiem 3 cm /oświadczono nam , że została zamieniona na lepszy łupek /

   czyli cała warstwa projektowana to  20cm podbudowa + 3cm podsypka +8cm bruk = 31 cm

   Poniżej przedstawiamy zdjęcia :

   pierwsze to  -  około 25cm

   drugie  i trzecie to - około 21cm

   trzecie i czwarte to - ponad 31cm

   Należy domniemywać ,  że parking zostanie wykonany terminowo i jakościowo zgodnie z projektem  -  czego wszystkim należy życzyć !

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 22 września 2016 17:43
 • środa, 21 września 2016
 • środa, 14 września 2016
  • 2017 r - 50 lecie UZDROWISKA USTROŃ - czy ZAWODZIE "znowu w plecy" ???

    

    

                                                                                                        Ustroń, dnia 14,09,2016 r. 

    

    

                                          PROPOZYCJE DO BUDŻETU MIASTA NA 2017 r. 

   Poniżej przedstawiamy materiały uzyskane od  Skarbnika Urzędu Miasta  ukazujące dotychczasowe nakłady inwestycyjne na rozwój infrastruktury  dzielnicy uzdrowiskowej  ZAWODZIE.

   Wynika z nich jednoznacznie , że w latach 2011-2015  ZAWODZIE  było  generatorem gotówki-dotacji dla Miasta, a nie inwestowano w rozbudowę urządzeń uzdrowiskowych  / np. tężnia, ścieżki spacerowo-rowerowe, siłownie terenowe itp. / dla naszych kuracjuszy-gości z , których żyjemy , oraz mieszkańców Miasta-Uzdrowiska Ustroń.

   W tabeli ROK 2014  i 2015  , poniżej widać tendencyjne zawyżenie nakładów na ZAWODZIE – w pozycji „…kładka na rzece Wiśle w ciągu ulicy Parkowej /modernizacja kładki/…” i „…oświetlenie kładki…” wartość winna być podzielona na dwie dzielnice /poprawiliśmy na czerwono z komentarzem /.

   Za lata 2011-2015 otrzymana dotacja budżetowa  to wartość : 10 551 784,14 zł ,

   a poniesione nakłady na ZAWODZIE to :                                           2 179 517,52 zł .

   co stanowi % kwoty wydanej na ZAWODZIE w stosunku do

   wpływów z opłaty i dotacji uzdrowiskowej :                                                 10,5%  

   W latach wcześniejszych  także były pobierane przedmiotowe opłaty /dokumentacja nieosiągalna w Urzędzie Miasta/, które w ZAWODZIE  nigdy nie były inwestowane w infrastrukturę-co widać do dzisiaj !                                                                                        

   W ślad za  Głosem Ziemi Cieszyńskiej  nr 33 z 19,08,2016 r.  str. 6 w artykule „ Ustroń chce uzbierać jeszcze więcej MILIONY Z OPŁAT „ czytamy „…Pieniądze z urlopowiczów i kuracjuszy wydawane są dwutorowo. Dotacja z budżetu państwa musi być przeznaczona na inwestycje służące rozwojowi dzielnicy uzdrowiskowej …” ,  czego oczekujemy !

    


    

    

    

    

   Nasze propozycje do budżetu Miasta na 2017 rok  wg. priorytetu .

   1.      Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej dookoła ulicy Szpitalnej /projekt do XI.2016 r./

   2.      Budowa chodnika i przystanków autobusowych na ulicy Źródlanej.

   3.      Budowa pawilonu stacji rowerowej i toalet publicznych ulica Nadrzeczna

   4.      Wykonanie nakładki asfaltowej w górnej części ulicy Kuźniczej.

   5.      Wykonanie projektu na II etap modernizacji ulicy Nadrzecznej – ścieżka spacerowo rowerowa.

    

                                                                                               Przewodniczący

    

                                                                                               Paweł Mitręga

    

    

   Otrzymują :                                                                                                                

   1x Burmistrz Miasta Ustroń

   1x Przewodniczący Rady Miasta Ustroń   

   1x a/a                                                            

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 14 września 2016 13:17
  • ad vocem 2 KUŹNICZA - I etap i co dalej ?

   Tyle udało się załatwić na szybko - czekamy na asfalt w 2017 r.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 14 września 2016 12:28
 • piątek, 09 września 2016
 • czwartek, 08 września 2016
  • PROTOKÓŁ z września

   I jak co pierwszy poniedziałek-nikt nowy z Mieszkańców nie przyszedł - nie ma problemów w Dzielnicy ZAWODZIE !

                                              PROTOKÓŁ nr 26                                           Ustroń 08,09,2016 r.

    

   z spotkania  Zarządu Dzielnicy Zawodzie w dniu 05,09,2016 r.

   Obecni : P. Mitręga  , T. Welsyng  , A. Tomiczek  ,  radna B. Staniek-Siekierka oraz

   mieszkańcy : A. Steczkiewicz .

   P. Mitręga przekazał informację :

   - odpowiedź Burmistrza na nasz ostatni protokół ,

   - omówił spotkanie Komisji Uzdrowiskowej  w dniu 05,09,2016 r. , między innymi umowa  konsorcjum o tężnię musi być zmieniona w wyniku zmian kadrowych w Szpitalu Reumatologicznym ,

   - należy przygotować propozycje do budżetu na 2017 r.  w miesiącu wrześniu ,

   - w rozmowie z Panem inż. A. Siemińskim na temat zalegania wody po opadach na Nadrzecznej, pozwalamy sobie przypomnieć , że było obiecane-sprawa zostanie załatwiona , gdy będzie budowany parking,

   A. Tomiczek :

   - rozmawiał z właścicielami  Gościradowca którzy wyrażają chęć odsprzedaży Miastu części działki graniczącej z ul.Gosciradowiec, co pozwoliłoby na stworzenie dodatkowego miejsca odpoczynku z ławkami na stromym szlaku spacerowym.

    

    

    Otrzymują:                                                                                  Przewodniczący

    1x Burmistrz

    1x Przewodniczący Rady Miasta

    1x aa                                                                                            Paweł Mitręga

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 08 września 2016 06:55
 • czwartek, 01 września 2016