Wpisy

 • piątek, 28 sierpnia 2015
  • A TO CIEKAWE na co wydane zostaną pieniądze z ZAWODZIA ?

   Poniżej cytujemy Uzasadnienie do Uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie "...wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie  Miasta Ustroń..." przedstawionej i uchwalonej na sesji Rady Miasta 27,08,2015 r. gdzie czytamy na co winny być wydane pieniadze generowane przez Dzielnicę ZAWODZIE.

   Uzasadnienie

   Ustawodawca przewidział możliwość uzyskiwania dochodów przez gminy posiadające status uzdrowiska między innymi poprzez pobieranie od osób fizycznych przebywających na ich terenie w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowychlub szkoleniowych opłaty uzdrowiskowej. Dochody z tej opłaty są przeznaczane ria realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, stosownie do postanowień art. 46 i 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych(tj. Dz.U. z 2012r., poz. 651 ). Ponadto stosownie do postanowień art. 49 powołanej wyżej ustawy

   o lecznictwie uzdrowiskowym gmina uzdrowiskowa realizująca zadania, o których mowa w art. 46, otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu teiytorialnego.

   Dochody z wyżej wymienionych tytułów przenaczane są na realizację wielu zadań inwestycyjnych na terenach parkowych, rekreacyjnych, tworzenie infrastruktury ( np. drogowej, kanalizacyjnej ), utrzymanie (tworzenie ) terenów zielonych i rekreacyjnych.

   Wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2013r. wynosiły2.112.114,54 zł, a w roku 2014 wynosiły 2.224.422,34 zł.

   Majac na uwadze wysokość dochodów z tej opłaty umożliwiającej finansowanie zadań wskazanych przykładowo powyżej, a służących zachowaniu funkcji leczniczych uzdrowiska podjęcie uchwały o pobieraniu tej opłaty jest uzasadnione.

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 28 sierpnia 2015 14:08
  • SZPITALNA I SANATORYJNA będą nasze.

   W dniu dzisiejszym 28,08,2015 r. w Głosie Ziemi Cieszynskiej ukazała się informacja, że powiat przekazuje ul. Szpitalną i Sanatoryjną we władanie gminy Ustroń z dniem 01,01,2016 r., jest więc szansa, że wreszcie na Zawodziu powstaną scieżki rowerowo-spacerowe dla nas i kuracjuszy, wreszcie pieniądze z opłat kuracjuszy zostaną zainwestowane  w infrastrukturę uzdrowiskową - CZEKAMY  !

    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 28 sierpnia 2015 10:17
 • czwartek, 27 sierpnia 2015
 • wtorek, 25 sierpnia 2015
 • poniedziałek, 24 sierpnia 2015
  • JAK ZWYKLE - O NAS BEZ NAS ?

   W naszym Mieście istnieje jak w każdym Uzdrowisku tzw. stała Komisja Uzdrowiskowa, w składzie, której jak się nam wydaje winien być także ktoś komu na sercu leży by coś pozytywnego po tylu latach stagnacji i "...dobrobytu..." dla kuracjuszy i mieszkanców zaczęło się dziać w dzielnicy ZAWODZIE.

    

    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 24 sierpnia 2015 12:43
 • środa, 19 sierpnia 2015
 • piątek, 14 sierpnia 2015
  • PROTOKÓŁ z 03,08,2015

    

   Pomimo wakacji spotkaliśmy się - poniżej protokół

    

                                                         Protokół

    

    

   z spotkania Zarządu Osiedla Ustroń Zawodzie w dniu 3 sierpnia 2015r.,

   obecni : Paweł Mitręga, Roman Tomica – członkowie Zarządu i mieszkańcy: p. Marchewka,

   p. Marian Wójcik, p.Barbara Staniek-Siekierka – radna Dzielnicy Zawodzie.

      P.Mitręga zapoznał obecnych z odpowiedzią Burmistrza na poprzedni, lipcowy protokół i

   poinformował o prowadzonych pracach w dolinie Gościradowca oraz przy ul. Nadrzecznej.

    

   Z dyskusji:

   Pan Marian Wójcik zam. przy ul. Leczniczej poruszył problem braku znaków poziomych przy wyjeżdzie z ul. Leczniczej na Szpitalną oraz na połączeniu ulic Szpitalnej i Grażyńskiego. Zapytał również o sprawę przełożenia napowietrznej sieci energetycznej pod ziemię.

   Wszyscy obecni na spotkaniu stwierdzają bardzo złą jakość sygnałów sieci telefonii komórkowej na Zawodziu.

      Ponieważ sprawa poziomych znakow drogowych na ulicach Zawodzia była już wcześniej przez nas zgłaszana, prosimy o wspólną z IGG wizytację miejsc, gdzie naszym zdaniem takie znaki powinny być umieszczone.

      Prosimy o ustosunkowanie się do pozostałych spraw tj. sieci energetycznej i sygnału telefonii komórkowej.

    

    

          Otrzymują:

        1. Burmistrz

        2. Przewodniczący Rady Miasta    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 14 sierpnia 2015 21:29
 • środa, 12 sierpnia 2015
  • CIEKAWE - co z tego wyrośnie ?

   Takiej to treści złożyliśmy uwagi do  planu zagospodarowania przestrzennego ZAWODZIA /oczywiście podpisane ostemplowane /

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 12 sierpnia 2015 12:09
  • PARKING NADRZECZNA ???

   CIEKAWE CZY GAZETA USTROŃSKA TO WYDRUKUJE ?

    

    

   Zastanawiałem się czy odpowiadać na "List do Redakcji" Pana Jana Niemca zamieszczony w numerze 29 z dnia 23 lipca br. na temat budowy parkingu przy ul. Nadrzecznej, ale po namyśle, rozmowach z Mieszkańcami i oczywistych niedorzecznościach /łagodnie określając/ dotyczących budowy "parkingu dla przyjezdnych jednodniowych" i innych problemów związanych z pobytami turystów na bulwarach przy ul. Nadrzecznej, postanowiłem zabrać głos w tej sprawie, bo po pierwsze: albo Pan Jan jest wyznawcą zasad Kalego - tego z Pustynii i w Puszczy - lub nie lubi Mieszkańców ul.Nadrzecznej i przyległych do niej ulic, a już na pewno nie lubi turystów  przyjeżdżających do naszego Miasta, szczególnie tych  jednodniowych, z własnym prowiantem.

        Szanowny Panie Janie -nie myśmy wybrali kierunki rozwoju naszego Miasta, wybrano lecznictwo szpitalne, sanatoryjne, rehabilitacyjne i szeroko rozumianą turystykę, i tego się trzymajmy. Wybrzydzanie na turystów jednodniowych jest, delikatnie mówiąc, nieuprawnione. Raz przyjadą na dzień z własnym prowiantem, drugi raz mogą przyjechać na 10 dni z potrzebą pełnej obsługi hotelarskiej czy pensjonatowej. Należy tylko wykonać odpowiednie warunki do wypoczynku jednodniowego jak i dłuższego. Jeżeli nie będzie w miejscach wypoczynkowych /mam tu na myśli Bulwary Nadwiślane/ małej gastronomii, WC, pryszniców, parkingów, chodników dla pieszych czy ścieżki rowerowej - to w konsekwencji turyści przestaną przyjeżdżać,ale wówczas będzie to dla Miasta koszt nie tylko wizerunkowy lecz i materialny, szczególnie dla osób żyjących z obsługi turysty.

         Szanowny Panie Janie - przy ul. Nadrzecznej, zbiorczej dla ulic Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Solidarności i Skalicy też mieszkają uczestnicy wspólnoty naszego Miasta,Wspólnoty, której dobro tak leży Panu na sercu. Ciekawi mnie czy Pan kiedykolwiek zapoznał się w jakich warunkach poruszają się Ci 'uczestnicy wspólnoty" z wymienionych ulic, dla których drogą do centrum i na zewnątrz miasta jest ul. Nadrzeczna. Ulica ta jest bardzo wąska,wyboista, bez poboczy dla pieszych czy rowerzystów. W weekendy jest tam koszmar dla Mieszkańców.

        To dlatego Zarząd Osiedla Zawodzie wnioskował o wybudowanie dużego parkingu, który może być również potrzebny osobom przyjeżdżającym do Pijalni Wód, wybudowanie chodnika dla pieszych wzdłuż całej ul.Nadrzecznej i ścieżki rowerowej, której na całym Zawodziu nie ma ani metra.

        Szanowny Panie Janie - nie strzelajmy z armaty do wróbla, ani nie zamykajmy drzwi przed turystami odwiedzającymi nasze Miasto krótkoterminowo, bo jak już wcześniej zaznaczyłem, jedna zadowolona osoba wyjeżdżająca może zareklamować pozytywnie warunki wypoczynku w naszym Mieście, wśród swoich krewnych czy znajomych i odwrotnie, zniechęcić wiele osób do przyjazdu i wypoczynku u nas.

          Z poważaniem:

          Przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie

          Paweł Mitręga

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 12 sierpnia 2015 11:08