Wpisy

 • czwartek, 29 czerwca 2017
  • OBY WAKACJE BYŁY CAŁY ROK - marzenie urzędnika !!! - hahaha !!!

   Jaśnie Państwo  Radni zrobili zrobili wakacje to my aby nie podpaść  -  bo  po co TĘŻNIA  bo po co inne  rzeczy na ZAWODZIU OD LAT  nie ruszane  - tez  aby  nie być za aktywni robimy przerwę do 04 września 2017 roku / pierwszy poniedz. września 17,00  Sala  Sesyjna UM . - kto coś od nas potrzebuje to wie gdzie mieszkamy.    

   MIŁYCH WAKACJI  - tylko nie urzędnikom U.M. - ludzie  myślcie to nie boli !!!

    

   

   

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 czerwca 2017 16:50
  • ODP. na prot. 35 - JAKAŚ TAKA - śmiać się czy płakać

    

    

    Jak czytam tego typu bełkot urzędniczy zadaję sobie pytanie - LUDZIE DLA URZĘDU, CZY URZĄD DLA LUDZI ???

   poniżej pod pismem z IGG krótki rys na temat TĘŻNI - pierwsze w Polsce wybudowano około 200 lat temu i ciekawe nie był to  -cytat z pisma Wydziału Mieszkaniowego "...specyficzny charakter obiektu, prace są nietypowe i utrudnione..."

   wniosek prawie 200 lat temu byli  mądrzejsi i bardziej pracowici ludzie niż teraz urzędnicy ery komputerów - WSTYD!!!

    

   Ciechocińskie tężnie zostały zaprojektowane przez profesora Akademii Górniczej w Kielcach Jakuba Graffa, w oparciu o źródła solanki odkryte tu jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku chociaż miejscowa ludność wydobyciem i warzeniem soli zajmowała się już w XIII wieku na mocy zezwoleń danych przez Konrada I mazowieckiego.

   Tężnia numer I o długości 648 metrów, pojemności 5000-5800 m3 i tężnia numer II o długości 719 metrów, pojemności ok. 6000-6300 m3 zbudowane zostały w latach 1824-1828, tężnia numer III o długości 333 metrów, pojemności ok. 2900 m3 powstała w 1859. Podstawę tężni stanowią wbite w ziemię dębowe pale w liczbie około 7000, na których umieszczono świerkowo-sosnową konstrukcję wypełnioną tarniną, po której spływa solanka. Ustawione w kształcie podkowy o łącznej długości 1741,5 metrów i każda o wysokości 15,8 metrów. Solanka o stężeniu 5,8% pompowana jest ze źródła nr 11 (tzw. fontanna Grzybek) z głębokości 414,58 m i wtłaczana na szczyt tężni do specjalnych korytek. Dalej solanka przesącza się po ścianach tężni po tarninie i pod wpływem wiatru i słońca paruje, tworząc mikroklimat obfitujący w jodsódchlorbrom, dzięki czemu powstało tu naturalne, lecznicze inhalatorium.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 29 czerwca 2017 14:29
 • czwartek, 08 czerwca 2017
 • środa, 07 czerwca 2017
  • Wpis bez tytułu

   dla udowodnienia , że nikt z WŁADZ MIASTA nie przybył na zaproszenie Przewodniczącego prezentujemy foto z naszego  zebrania 05,06,2017 r.

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 07 czerwca 2017 16:00
  • BEZ WŁADZ - zebranie roczne mieszkańców , poniżej protokół.

   Poniżej protokół z naszego spotkania rocznego - szkoda, że nie było komu wysłuchać problemów  ZAWODZIA - przyjdą  wkrótce wybory samorządowe znowu spokornieją , a obiecanego dużo się zmieści  WŁADZA zapomniała słowa  "szacunek" - ciekawe czy zna słowo przepraszam ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

    

    

    

                                                           Protokół nr. 35

   z zebrania rocznego Mieszkańców ZAWODZIA i Zarządu Osiedla w dniu 05,06,2017 r.,

   obecni  wg. listy obecności, oraz członkowie Zarządu : P. Mitręga,  T. Welsyng,   J. Troszok, 

   A.Tomiczek,  R. Tomica.

   Z zaproszonych Gości przybyli tylko, Przedstawiciele Straży Miejskiej , mieszkanka i  radna z naszej Dzielnicy Pani Barbara Staniek-Siekierka.

   niestety pomimo pisemnego, wcześniejszego, imiennego zaproszenia nie przybyli ani ZAPROSZONY BURMISTRZ MIASTA,  ani ZAPROSZONY PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA, co świadczy jednoznacznie jak nas WŁADZA szanuje,

   bo coś od niej chcemy,

   by wreszcie  Naszą Dzielnicę szykanowaną finansowo od lat , i niedoinwestowaną, traktowaną po macoszemu zacząć traktować normalnie ,

   / a samogenerującą  fundusze z dotacji budżetu państwa – vidi art. 46 i 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach … [Dz.U.  z 2012r. , poz. 651], ponadto stosownie do postanowień art. 49 powołanej wyżej ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, otrzymuje dotację z budżetu państwa w  wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

   Np. wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2013 roku wynosiły 2 112 114,54 zł

                                                                a  w 2014                           2 224 422,34 zł

   i przez tyle lat nie widać tych pieniędzy na ZAWODZIU/

   P. Mitręga po przywitaniu zebranych i przeproszeniu , że ZAPROSZONE WŁADZE MIASTA - tak nas Mieszkańców potraktowały-brak kompetentnych przedstawicieli władz- tylko omówił w skrócie nasze działanie w okresie roku od  spotkania w 2016 r., które postulowane były przez Mieszkańców Dzielnicy  Zawodzie.

   Zaszła sytuacja  pozwoliła tylko na spisanie  pytań i spraw  uczestników co poniżej przedstawiamy nieobecnym celem udzielenia odpowiedzi –w formie pisemnej do Przewodniczącego Zarządu Osiedla:

   -odwodnienie i poszerzenie zjazdu ul. Kuźniczej,

   -zapytanie o brak obiecanego oznakowania ‘nie dotyczy mieszkańców” pod „zakazem ruchu”,

   -pomimo powstania nowego parkingu na Nadrzecznej nadal brakuje miejsc parkingowych, kiedy będzie wybudowany drugi parking-obecny stan ulicy nie gwarantuje bezpieczeństwa mieszkańcom, gościom spacerującym , rowerzystom i innym uczestnikom ruchu,

   -wywiązała się dyskusja o potrzebie wybudowania tężni jako substytutu zdrowotnego dla Mieszkańców i gości  Uzdrowiska Ustroń ,

   -zapytanie o możliwość wyłączenia działek leżących na granicy strefy uzdrowiskowej „A”  z jej obszaru,

   -stwierdzono, że tak wysokie i agresywne nakłady finansowe na budowę obiektów sportowych nie są adekwatne do rzeczywistości , a zapomina się o  uzdrowiskowym i turystycznym charakterze Naszego Miasta nie inwestuje się w zaspakajania potrzeb infrastruktury która powoduje wpływy do budżet.

     Uczestnicy jednoznacznie ocenili Władze Miasta i ich szacunek dla mieszkańców, wydaje się zasadnym publiczne przeproszenie zainteresowanych za zachowanie Władz na przykład w Gazecie Ustrońskiej.

    

   Otrzymują :                                                                                                 Przewodniczący

   1x Burmistrz Miasta

   1x Przewodniczący Rady Miasta                                                            Paweł Mitręga

   1x a.a.

    

   Załącznik:

   1x xero listy obecności

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 07 czerwca 2017 15:31
 • czwartek, 01 czerwca 2017
  • BĘDZIE CZY NIE BĘDZIE OTO JEST PYTANIE?

   Poniżej wstępna koncepcja tężni, przedstawiona przez Burmistrza Ustronia. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z Komisją Architektury i oczekujemy decyzji kiedy zostaną zlecone prace projektowe oraz pochodne związane z przyszłą, tak potrzebną, ku poprawie zdrowia naszych dzieci, młodzieży i nas samych inwestycją prozdrowotną - przecież Ustroń na solance stoi wstyd by było gdyby tego typu obiekt jak TĘŻNIA nie mógłby służyć nam mieszkańcom - miejmy coś z tego Uzdrowiska !!! 

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 01 czerwca 2017 08:42