Wpisy

 • czwartek, 29 czerwca 2017
 • czwartek, 08 czerwca 2017
 • środa, 07 czerwca 2017
  • Wpis bez tytułu

   dla udowodnienia , że nikt z WŁADZ MIASTA nie przybył na zaproszenie Przewodniczącego prezentujemy foto z naszego  zebrania 05,06,2017 r.

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 07 czerwca 2017 16:00
  • BEZ WŁADZ - zebranie roczne mieszkańców , poniżej protokół.

   Poniżej protokół z naszego spotkania rocznego - szkoda, że nie było komu wysłuchać problemów  ZAWODZIA - przyjdą  wkrótce wybory samorządowe znowu spokornieją , a obiecanego dużo się zmieści  WŁADZA zapomniała słowa  "szacunek" - ciekawe czy zna słowo przepraszam ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 

    

    

    

                                                           Protokół nr. 35

   z zebrania rocznego Mieszkańców ZAWODZIA i Zarządu Osiedla w dniu 05,06,2017 r.,

   obecni  wg. listy obecności, oraz członkowie Zarządu : P. Mitręga,  T. Welsyng,   J. Troszok, 

   A.Tomiczek,  R. Tomica.

   Z zaproszonych Gości przybyli tylko, Przedstawiciele Straży Miejskiej , mieszkanka i  radna z naszej Dzielnicy Pani Barbara Staniek-Siekierka.

   niestety pomimo pisemnego, wcześniejszego, imiennego zaproszenia nie przybyli ani ZAPROSZONY BURMISTRZ MIASTA,  ani ZAPROSZONY PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA, co świadczy jednoznacznie jak nas WŁADZA szanuje,

   bo coś od niej chcemy,

   by wreszcie  Naszą Dzielnicę szykanowaną finansowo od lat , i niedoinwestowaną, traktowaną po macoszemu zacząć traktować normalnie ,

   / a samogenerującą  fundusze z dotacji budżetu państwa – vidi art. 46 i 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach … [Dz.U.  z 2012r. , poz. 651], ponadto stosownie do postanowień art. 49 powołanej wyżej ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, otrzymuje dotację z budżetu państwa w  wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

   Np. wpływy z opłaty uzdrowiskowej w 2013 roku wynosiły 2 112 114,54 zł

                                                                a  w 2014                           2 224 422,34 zł

   i przez tyle lat nie widać tych pieniędzy na ZAWODZIU/

   P. Mitręga po przywitaniu zebranych i przeproszeniu , że ZAPROSZONE WŁADZE MIASTA - tak nas Mieszkańców potraktowały-brak kompetentnych przedstawicieli władz- tylko omówił w skrócie nasze działanie w okresie roku od  spotkania w 2016 r., które postulowane były przez Mieszkańców Dzielnicy  Zawodzie.

   Zaszła sytuacja  pozwoliła tylko na spisanie  pytań i spraw  uczestników co poniżej przedstawiamy nieobecnym celem udzielenia odpowiedzi –w formie pisemnej do Przewodniczącego Zarządu Osiedla:

   -odwodnienie i poszerzenie zjazdu ul. Kuźniczej,

   -zapytanie o brak obiecanego oznakowania ‘nie dotyczy mieszkańców” pod „zakazem ruchu”,

   -pomimo powstania nowego parkingu na Nadrzecznej nadal brakuje miejsc parkingowych, kiedy będzie wybudowany drugi parking-obecny stan ulicy nie gwarantuje bezpieczeństwa mieszkańcom, gościom spacerującym , rowerzystom i innym uczestnikom ruchu,

   -wywiązała się dyskusja o potrzebie wybudowania tężni jako substytutu zdrowotnego dla Mieszkańców i gości  Uzdrowiska Ustroń ,

   -zapytanie o możliwość wyłączenia działek leżących na granicy strefy uzdrowiskowej „A”  z jej obszaru,

   -stwierdzono, że tak wysokie i agresywne nakłady finansowe na budowę obiektów sportowych nie są adekwatne do rzeczywistości , a zapomina się o  uzdrowiskowym i turystycznym charakterze Naszego Miasta nie inwestuje się w zaspakajania potrzeb infrastruktury która powoduje wpływy do budżet.

     Uczestnicy jednoznacznie ocenili Władze Miasta i ich szacunek dla mieszkańców, wydaje się zasadnym publiczne przeproszenie zainteresowanych za zachowanie Władz na przykład w Gazecie Ustrońskiej.

    

   Otrzymują :                                                                                                 Przewodniczący

   1x Burmistrz Miasta

   1x Przewodniczący Rady Miasta                                                            Paweł Mitręga

   1x a.a.

    

   Załącznik:

   1x xero listy obecności

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   środa, 07 czerwca 2017 15:31
 • czwartek, 01 czerwca 2017