Wpisy

 • wtorek, 30 grudnia 2014
  • NOTATKA Z WIZYTACJI DZIELNICY

      W przedświąteczną sobotę 20 grudnia br. wspólnie z Przewodniczącym  Rady Miasta p. Arturem Kluzem, Przewodniczącą Komisji Architektury R.M. p. Adrianną Kwapisz-Pietrzyk  i Radną z Zawodzia p. Barbarą Staniek-Siekierka, odbyliśmy wizję w  terenie Dzielnicy Zawodzie. Radę Osiedla reprezentowali Paweł Mitręga i Tomasz Welsyng – Przew. i V-ce Przew. Zarządu.

      Celem  spotkania w terenie było pokazanie nowym szefom Rady infrastruktury naszej Dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjno-uzdrowiskowej leżącej odłogiem pod względem tejże infrastruktury, gdzie nie ma  nawet stu metrów ścieżki rowerowej a ścieżki spacerowe w łącznej ilości kilkuset metrów, wybudowane w latach 70-tych  u. w.  są obecnie w tragicznym stanie.

       Pokazaliśmy tereny w ścisłej strefie uzdrowiskowej „A” w obrębie ul. Szpitalnej, gdzie odlat winna być infrastruktura rehabilitacyjno-uzdrowiskowa,  a są chaszcze i ruiny.

    Ponadto tereny te zostały wykupione przez prywatne osoby w celach do tej pory nieznanych!?... Pokazaliśmy tereny w ścisłej strefie uzdrowiskowej „A” w obrębie ul. Szpitalnej, gdzie od lat winna być infrastruktura rehabilitacyjno-uzdrowiskowa,  a są chaszcze i ruiny. Ponadto tereny te zostały wykupione przez prywatne osoby w celach do tej pory nieznanych!?...

      Jedyną pewną sprawą jest, że zgodnie z Ustawą Uzdrowiskową,  a także z planami sprzed lat z czasów budowy Dzielnicy Leczniczo-Rehabilitacyjnej – winna być na tych terenach infrastruktura leczniczo-rehabilitacyjna jak ścieżki spacerowe, rowerowe, urządzenia do ćwiczeń ruchowych,  a przede wszystkim odpowiedniej wielkości tężnie i basen solankowy podgrzewany i dostępny dla wszystkich o każdej porze. 

      Obecnie symbolem małym i dużym w strefie otoczonej ul. Szpitalną są ruiny i chaszcze –patrz zdjęcia poniżej.   

      Pokazaliśmy tereny przy ul. Nadrzecznej, na których Zarząd Osiedla proponuje praktyczne i funkcjonalne rozwiązania w zakresie budowy dużego parkingu, budowy chodnika i ścieżki rowerowej, a także zagospodarowania nabrzeży rzeki Wisły /bulwar nadwiślany/. W rejonie tym jest możliwość wybudowania /odtworzenia/ łącznika terenowego z ul. Sanatoryjną,  który to łącznik byłby skrótem z proponowanego parkingu do Pijalni Wód.

      Poinformowaliśmy i pokazaliśmy potrzeby w rejonie ul. Sanatoryjnej - ścieżka rowerowa i spacerowa. Problemy na ul. Źródlanej, tj. brak poboczy. niedrożne rowy do odprowadzania wód opadowych, fatalny stan drogi do Źródła Karola zalewanej przy opadach deszczu – oraz wiele innych tematów do zrobienia w Dzielnicy Zawodzie.   

      Przypomnieliśmy również P.P. Radnym o fakcie pozyskiwania z tytułu opłat uzdrowiskowych – wpływów do kasy miasta – średnio  ca. 4mln. zł corocznie od lat, że pieniądze te mają być zgodnie z Ustawą Uzdrowiskową inwestowane w budowę i unowocześnianie infrastruktury leczniczo-rehabilitacyjnej na terenie Uzdrowiska, a głównie w jego centrum, strefę „A”.   

      W mieście Uzdrowisku, takim jak nasze, nie da się oddzielić potrzeb infrastrukturalnych „gości” i mieszkańców ponieważ korzystamy z nich wspólnie – „goście” głównie sezonowo, a my przez cały rok.   

      Ta wizytacja w terenie i przedstawione argumenty powinny zaowocować innym i bardziej prorozwojowym podejściem Władz Miasta do potrzeb naszej Dzielnicy.Ustroń,20.12.2014r.  

                                                                                          Paweł Mitręga

    

   2 MIESIĄCE TEMU – CENTRUM STREFY UZDROWISKOWEJ  "A’"

    


   PIRAMIDALNA OZDOBA I REKLAMA STREFY UZDROWISKOWEJ  ‘A’

    

   ŚCIEŻKA REKREACYJNA DLA KURACJUSZY Z CHOROBAMI NARZĄDU RUCHU

    


   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 30 grudnia 2014 16:13
 • sobota, 27 grudnia 2014
  • KONSULTUJEMY ZAWODZIE

    

   Na stronie  ustron.pl natknęliśmy się na informacje jak niżej :

    

    

   Starostwo Powiatowe w Cieszynie zaprasza na konsultacje społeczne

   Strategia Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego wraz ze Strategią Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na lata 2014-2020”,     

   podążając tym tropem dotarliśmy do strony

   http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/gmina-ustron

   gdzie między  innymi znajdował się punkt

   analiza wykonalności przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu po zapoznaniu się z jego treścią postanowiliśmy przedstawić naszą opinię – stanowisko,  do konsultacji w brzmieniu:

    

   „… Analiza wykonalności dla projektu pn.: „Wykorzystanie energii

   pochodzącej ze źródeł odnawialnych – przebudowa Pijalni wód

   w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu”--  opracowanie to jest błędne i nie precyzyjne :

   - w punkcie 1.2. lokalizacja obiektu nie wzięto pod uwagę możliwości dojazdu i dojścia dla osób niepełnosprawnych  / kule , wózki inwalidzkie , pomoc w dojściu przez opiekunów / , a Ustroń leczy choroby narządu ruchu ,

                  - brak możliwości parkowania w pobliżu Pijalni i fontanny solankowej nawet na terenie Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego Ustroń S.A. ,  nie ma w tym rejonie także na płatnym parkingu miejsc postojowych,

   - teren na którym znajduje się przedmiotowy obiekt otoczony jest przez prywatne działki należące do Przedsiębiorstwa j. w.

   - w punkcie 1.3. logika interwencji , jest taka , że Miasto prywatnemu Przedsiębiorstwu  będzie robić prezent z publicznych pieniędzy  - MARNOTRASTWO I NIEGOSPODARNOSĆ - , które to Przedsiębiorstwo nic nie robi aby Mieszkańcy Ustronia mieli ułatwiony dostęp do obiektu,

   - w punkcie 2.0  analiza terytorialna pada stwierdzenie   „…  Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także pokłady borowiny. …” , z doświadczeń  życia codziennego w tym Mieście jakoś trudno zauważyć , aby znajdowały się na jego terenie pokłady borowiny i byłe eksploatowane, a tym bardziej wody mineralne, które zapewne byłyby zalecane i wykorzystywane przy wodolecznictwie, a rzeczony obiekt „Pijalnia wód „  jest wyłącznie pijalnią wody , ale nie mineralnej,

   -w punkcie 5.1. beneficjent projektu  Miasto Ustroń -  To wstyd by się podpisywać pod taką niegospodarnością , wydaje się , że zasadniej będzie planowane na ten niewypał inwestycyjny środki przekazać do programu „…wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych ..” co będzie realnym , materialnym , wymiernym  efektem tak dla Mieszkańców Dzielnicy Zawodzie, Miasta Ustroń i jego atmosfery,

   - w punkcie 16. Zakończenie, winno być napisane odsprzedać to  „pijalnia…” Przedsiębiorstwu Prywatnemu , którego  tereny otaczają obiekt za symboliczną „ 1.00 zł „, nie mieć z tym obiektem problemów i zacząć myśleć chcąc wydawać publiczne środki   --  mądrze i gospodarnie --. …”

   Pozostałe punkty przedstawione do konsultacji wydają się wręcz atrakcyjne – zobaczymy co z tego realnie dotrze do Mieszkańców  Zawodzia i Ustronia.

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   sobota, 27 grudnia 2014 20:14
 • czwartek, 18 grudnia 2014
  • STREFA UZDROWISKOWA "A" - JEST PIĘKNIE, AŻ OCZY BOLĄ

   Jeden z Mieszkańców Naszego Zawodzie podrzucił nam informację jak poniżej z komentarzem, że jakoś dziwnie nie zauważa na Zawodziu : 

   -tężni,   ale  jest za to fontanna solankowa

   -ani odpowiedniej infrastruktury, jak w innych uzdrowiskach

   - czy  "... NA TO WSZYSTKO PRZEZNACZONE SĄ PIENIĄDZE Z OPŁATY UZDROWISKOWEJ..."  / oby nie tak jak przez ostatnie 30 lat czyli mniej niż  "0" /  jak napisano poniżej , zobaczymy w budżecie  Miasta na 2015 r. , a jutro Sesja Rady Miasta  min. w sprawie budżetu na 2015

   Ciekawe ile obiecanego przedwyborczego, zmieści się po wygranych wyborach???????

   Bardzo prosimy o podobne informacje !

            

   "...Cały tekst: http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,17149334,Turysci_placa_i_oddychaja_zanieczyszczonym_powietrzem.html#ixzz3MGJzek2h

   Turyści płacą i oddychają zanieczyszczonym powietrzem

   MARCIN CZYŻEWSKI

    

   18.12.2014 , aktualizacja: 18.12.2014 07:57   Cały tekst: 
   http://bielskobiala.gazeta.pl/bielskobiala/1,88025,17149334,Turysci_placa_i_oddychaja_zanieczyszczonym_powietrzem.html#ixzz3MGJlh8B4

   Burmistrz Ustronia: Nie pobieramy opłat za czyste powietrze

   Popularny wśród turystów Ustroń - zarazem znane uzdrowisko - z tytułu przynależnej kurortom opłaty uzdrowiskowej pobiera rocznie około 2 mln zł. Władze nie mają ochoty z tego rezygnować. - Postawienie sprawy w ten sposób to uproszczenie. My nie pobieramy pieniędzy za czyste powietrze. Jako uzdrowisko oferujemy wiele innych udogodnień i możliwości leczenia.

   To baseny, solanki, tężnia, zieleń, odpowiednia infrastruktura. Na to wszystko przeznaczane są pieniądze z opłaty uzdrowiskowej. Do jej pobierania uprawnia nas status uzdrowiska. Musielibyśmy go stracić, żeby przestać naliczać opłaty - mówi Ireneusz Szarzec, burmistrz Ustronia.

    

   wg naszych ustaleń to roczne wpływy do kasy Miasta  z opłaty uzdrowiskowej są prawie  2x wyższe niż podawana kwota powyżej.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 18 grudnia 2014 17:26
 • poniedziałek, 15 grudnia 2014
  • SPOTKANIE PRZEWODNICZĄCYCH 09,12,2014 R.

    

   W dniu 9.12.2014 odbyło się spotkanie Przew. Zarządu Osiedla Zawodzie Pawła Mitręgi z nowo wybranym Przewodniczącym Rady Miasta Ustroń p. Arturem Kluzem.

    Panu Przewodniczącemu Kluzowi został przedstawiony aktualny stan Dzielnicy Zawodzie pod względem infrastruktury drogowej /w szerokim pojęciu/ i uzdrowiskowej.

   Szczególnie zwrócono uwagę na fakt, że od 40-tu lat na Zawodziu brak inwestycji infrastrukturalnych.

   Jedynym wyjątkiem było wybudowanie Pijalni Wód i fontanny solankowej i to jeszcze na terenie PP Uzdrowiska, a żeby było śmieszniej to za 4 lata będzie ta inwestycja /zbudowana ze środków miejskich i unijnych/ własnością PP Uzdrowiska.

    

   Dochód Miasta z opłat uzdrowiskowych, czyli średnio 4 mln złotych rocznie jest inwestowany poza Zawodziem i znajdującą się na jego terenie strefie "A" , a Ustawa Uzdrowiskowa mówi, że pieniądze z opłat uzdrowiskowych winny być inwestowane w rozwój infrastruktury uzdrowiskowej.

   Gdyby pieniądze te nie w całości, ale w jakiejś części, powiedzmy w połowie były inwestowane w rozwój infrastrukturalny Zawodzia i jego strefy "A" to mielibyśmy dzisiaj "perełkę" uzdrowiskową, a nie zarośniętą krzakami i chwastami dzielnicę , pozbawioną podstawowej infrastruktury! 

    To, że przez kilkanaście lat na Zawodziu nie było Rady Osiedlowej nie zwalnia Władz Miasta z obowiązku dbania o rozwój infrastrukturalny Dzielnicy Zawodzie i nie da się stwierdzić "równoważnego" traktowania inwestycyjnego. 

    Pan Przewodniczący Kluz zgodził się z przedstawionymi Mu problemami i zapewnił, że Rada Miasta zajmie się inwestycjami mającymi na celu rozwój naszej dzielnicy. 

   Aby uwiarygodnić przedstawiane sprawy uzgodniono wspólną wizytację  w terenie by naocznie przekonać się jak wygląda to obecnie. Wyjazd w teren ustalono na dzień 20 grudnia br.  godz.10-ta.

   Rozmowa z Panem Przewodniczącym Rady Miasta, wspólna wizja rozwoju naszej Dzielnicy daje nadzieję na jej realizację. 

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 15 grudnia 2014 18:10
 • poniedziałek, 08 grudnia 2014
  • DO RADY MIASTA

    

   Na  spotkaniu Zarządu dnia 01,12,2014 r. jednym z tematów była kwestia współpracy z nową Radą Miasta między innymi zwróciliśmy się do Przewodniczącego z prośbą o :

                „…zwracamy się więc z uprzejma prośbą  do Przewodniczącego Rady Miasta by spowodował, że najbliższa sesja Rady będzie już dostępna on-line.  Sesje są ogólnodostępne dla Mieszkańców lecz warunki lokalowe, raczej nie pozwalają by większa liczba osób mogła w nich uczestniczyć, nie przeszkadzając w pracach Rady Miasta.  My jako Zarząd Osiedla Zawodzie  / gdzie przez lata nie było Rady Osiedla / niezwykle jesteśmy zainteresowani współpracą  z  nowa Radą Miasta i jej przyszłymi poczynaniami.-wg. oświadczenia Pana Artura Steczkiewicz / prywatna firma komputerowa / jest to bardzo prosty i szybki zabieg techniczny.  …”

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 08 grudnia 2014 20:58
  • PREFERENCYJNA CENA GAZU CD2-PANI POSEŁ ALEKSANDRA TRYBUŚ-CIEŚLAR

   Konsekwencją naszych działań w dniu dzisiejszym t.j. 08,12,2014 r.  doszło do spotkania z Panią Aleksandrą Trybuś-Cieślar Posłem na Sejm RP z naszego regionu u Burmistrza, przedstawiliśmy naszą wizję i propozycję dotyczącą ustanowienia preferencyjnej ceny gazu dla odbiorców indywidualnych w Mieście Gminie Uzdrowiskowej.

    

   Pani Poseł  A. Trybuś-Cieślar  obiecała, że rozpozna temat , w który obiecuje się zaangażować i do sprawy wrócimy po świętach w styczniu 2015 r.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 08 grudnia 2014 20:51
  • STREFA UZDROWISKOWA "A"

    

   Dnia 03,12,2014 r. braliśmy udział w spotkaniu z przedstawicielem firmy zajmującej się przygotowaniem, projektu planu przestrzennego zagospodarowania terenu dla strefy „A”.

   Spotkanie odbyło się u Burmistrza,  w trakcie dyskusji przedstawiciele Zarządu Rady Osiedla Zawodzie starali się by przedstawione przez nich sugestie-oczekiwania  zostały zawarte w projekcie, jak np. ścieżki, tężnia z prawdziwego i inne urządzenia uzdrowiskowe, które uprzyjemniłyby pobyt nie tylko kuracjuszom, ale by służyły naszym mieszkańcom .

   Gdy ten zostanie wyłożony do konsultacji na pewno się mu przyjrzymy.

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 08 grudnia 2014 20:37