Wpisy

 • poniedziałek, 30 listopada 2015
  • Do KAROLA , może być dobrze .

   I jest lepiej jak było.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 listopada 2015 15:53
  • ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ - i co dalej ?

   A oto odpowiedź z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z której wynika, że nic nie wynika , dalej nie zrobią porządku w Gościradowcu i Rzece Wiśle.

    

   Wersja: 2016.0.7227 / Baza danych wirusów: 4460/11090 - Data wydania: 29.11.2015

   KZGW

   Szanowny Panie

   Odpowiadając na Pana wystąpienie, przekazane do KZGW 24 listopada 2015 r., uprzejmie wyjaśniam, że regionalne zarządy gospodarki wodnej, w tym także RZGW w Gliwicach, środki na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych otrzymują z budżetu państwa. Pewnym wsparciem w zakresie dofinansowania zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi jest dotacja Ministra Administracji i Cyfryzacji pochodząca z rezerwy celowej budżetu państwa.

   Jednakże zarówno bieżące środki RZGW w Gliwicach jak i te przyznane w ramach dotacji MAiC, nie są w stanie pokryć większości niezbędnych wydatków tych jednostek. Dlatego też nie wszystkie prace związane z utrzymaniem infrastruktury hydrotechnicznej, jakie należałoby wykonać, mogą być zrealizowane.

    

   Zgodnie z deklaracją RZGW w Gliwicach prace te będą wykonane, jednak warunkiem ich rozpoczęcia jest zapewnienie finansowania. W chwili obecnej, szacowane na przyszły rok limity nie pozwalają dyrektorowi RZGW w Gliwicach zapewnić, że prace te będą wykonane w 2016 r. Zaręczam jednak, że rokrocznie zgłaszane są przez dyrektorów RZGW, a także przez Prezesa KZGW, rzeczywiste potrzeby w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych. Jednak wysokość przyznawanych środków wynikająca z limitów określonych w ustawie budżetowej oraz decyzji Ministra Finansów w zakresie rezerw celowych, nie pozwala ująć tych prac w planie robót.

    

   Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, nie mogę zgodzić się z Pana argumentacją o złej woli w wykonywaniu przez RZGW w Gliwicach zadań związanych z utrzymaniem wód czy niewłaściwą współpracą z podmiotami zewnętrznymi. Brak środków na zadania związane z utrzymaniem wód nie wynika bowiem z zaniedbań Dyrektora RZGW w Gliwicach, a jedynie z możliwości finansowych budżetu państwa.

    

   Pozdrawiam


   Tomasz Kiedryński

   Naczelnik
   Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
   ul. Grzybowska 80/82
   00-844 Warszawa

    

   tel. +48 22 37 20 233

   fax. +48 22 37 20 293

   Email: tomasz.kiedrynski@kzgw.gov.pl


   Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej  | www.kzgw.gov.pl | NIP: 701-002-18-98 | REGON: 140593997

    

   Wiadomość ta jest przeznaczona wyłącznie dla jej zamierzonego adresata i może zawierać informacje prawnie chronione. Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo tę wiadomość, prosimy o poinformowanie nadawcy o tym fakcie i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione. 

    

    

    

   Nie znaleziono wirusów w tej wiadomości.
   Sprawdzone przez AVG - www.avg.com

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   poniedziałek, 30 listopada 2015 15:48
 • środa, 25 listopada 2015
 • wtorek, 24 listopada 2015
  • RZGW a rzeka WISŁA i Gościradowiec

    

   ZARZĄD OSIEDLA                                                                                   Ustroń, 24,11,2015 r. 

   USTROŃ ZAWODZIE

                                                                                                                                       

    

                                                                                                                 Pan Prezes

                                                                            Krajowego Zarządu

                                                                            Gospodarki Wodnej

                                                                             Warszawa

                                 Zażalenie

    

   na współpracę z RZGW  w  Gliwicach.

   W czerwcu 2014 roku w  Ustroniu – Miasto Uzdrowisko  został powołany do życia Zarząd Osiedla Dzielnicy Zawodzie / której integralną częścią jest strefa uzdrowiskowa „A”/.

   Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z RZGW Gliwice w trakcie wizji w terenie 24,07,2014 w sprawie stanu technicznego stopni wodnych na Rzece Wiśle , w trakcie  której dowiedzieliśmy się od Państwa przedstawiciela „……”  - w załączeniu kopia protokołu .

    

    

   Wynik tego spotkania:  powiadomiliśmy Burmistrza Miasta Ustroń o naszej ocenie współpracy z RZGW w formie pisma z dnia  11,08,2014 r,                                                                                        

   „…Dotyczy: odpowiedzi na pismo  OR.0021,5,1,2014,IB z 22,07,2014 r.

   Czytając Protokół  z wizji w terenie dotyczący stopni wodnych z dnia 24,07,2014 r. nasuwa się jeden postulat:

   - wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, a pieniądze i decyzyjność przekazać burmistrzom miast zainteresowanych, będzie z tego więc  pożytku niż z firmy – dziwoląga , która nie ma pieniędzy, a tylko się wymądrza  / kto nie ma miedzi ten cicho siedzi/.

   …”

   Następnie  9,10,2015 r. zwróciliśmy się do Pana Burmistrza o   ”… Zwracamy się z prośba do Burmistrz by  wymógł na RZGW oczyszczenie /lub wydanie zgody/ koryta Wisły, oraz wpływu potoku Gościradowca do Wisły z nagromadzonego od lat odpadu skalnego nanoszonego sukcesywnie poprzez kolejne powodzie czy duże opady deszczu  -  kiedyś takie akcje były wykonywane na bieżąco, jeżeli chodzi o tłumaczenie, że „ekolodzy” się nie zgadzają,  to zawsze mogą to zrobić sami „w sposób ekologiczny-jak mają na to pieniądze „ . …”.

   Nasz Burmistrz jako Dobry Gospodarz rozumiejący , że  Nasze Miasto jako posiadające status Uzdrowiska służy nie tylko Mieszkańcom , ale w  ciągu roku obsługuje kilkadziesiąt tysięcy ludzi chorych , kuracjuszy, wczasowiczów, którzy przyjeżdżają po zdrowie do Ustronia i chcą by poziom usług wzrastał wystąpił do przedmiotowego RZGW  w ślad za naszą prośbą i otrzymał odpowiedź jak poniżej:

    

   Wydaje się, że :

   Potok  w dolinie Gościradowca który jak widać na zdjęciu poniżej  /kamień z datą / został uregulowany już w 1880 roku , a stanowiący krajobrazowy trakt spacerowy / ostatnio zrewitalizowany przez Miasto / zasługuje na to by nie wyglądać jak na poniższych zdjęciach.

    

    

   A ten obalony murek jest chyba w Państwa gestii,  a Państwa  Dyrektor w piśmie jak wyżej pisze

   „…przedmiotowe kamienie nie powodują przeszkód w swobodnym spływie wód. W związku z czym nie widzimy potrzeby ich usunięcia. …” . wniosek najlepiej nic nie robić niech to się wszystko roz..padnie ! – jak taki człowiek może zarządzać, jak nie dba o majątek nad , którym ma nadzór , to jest niegospodarność.

    

    

    

   To jest ten wylot z Potoku Gościradowca do Rzeki  Wisły co nie przeszkadza Pańskiemu Dyrektorowi w przepływie wody  -  Wstyd Panie Prezesie jak ma pan więcej tak gospodarnych, aktywnych i fachowych  szefów w terenie to współczujemy Panu.

    

    

    

    

   Życząc Panu Prezesowi dużo zdrowia, nie zapraszamy do Uzdrowiska Ustroń , bo musiałby się Pan chyba wstydzić za podległych mu pracowników, a może ma Pan serce i chciałby aby Uzdrowiska w Polsce były dla ludzi i im przyjazne.

   Wszystkiego  Dobrego – Dużo Zdrowia !

   Za Zarząd Rady Dzielnicy ZAWODZIE

   Tomasz Welsyng

    

   P.S. Korespondencję w formie email proszę kierować na ten adres, a w formie pisemnej na

   Urząd Miasta  -  Rada Miasta

   Ustroń 

   Rynek 1

   43-450 Ustroń

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 listopada 2015 20:53
  • DO Źródła KAROLA - budowa jak autostrada słońca .

   Jak to wyczyszczą i zrobią  to co dzisiaj było rozebrane dobrze i fachowo to może coś  z tego będzie  

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 listopada 2015 14:09
  • PROTOKÓŁ nr. 17-odp., i "mądra korespondencja"

   Odpowiedź na nasz protokół i "...mądra korespondencja...".

   Burmistrz chce my chcemy, aby usunąć naniesione przez nurt kamienie ,  a oni mówią, że jest dobrze i mają nas w d....,  jako jednostka budżetowa .

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 listopada 2015 12:42
 • piątek, 20 listopada 2015
 • czwartek, 19 listopada 2015
  • GOŚCIRADOWIEC >+

   No i powoli zaczyna być fajnie w Gościradowcu - po wiosennych porządkach to już chyba będzie bardzo dobrze.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 19 listopada 2015 21:16
  • KONSULTACJE za wywóz ŚMIECI NA 2016 r.

   Dnia 19,11,2015 w ramach konsultacj społecznych przedstawilismy nasze stanowisko co do przewidywanej odpłatnoiści za wywóz odpadów komunalnych w 2016 r.,

   czytaj ponizej, oraz przedstaw Urzędowi Miasta swoją opinię na http://forum.ustron.pl/viewforum.php?f=22

    

   W wyniku dotychczasowych rozmów i dyskusji z Mieszkańcami  Zawodzia  poniżej przedstawiamy naszą opinię co do podwyższenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych, która i tak stanowi dosyć poważny udział w obciążeniu budżetu domowego-rodzinnego.

   W tym roku polska gospodarka będzie się rozwijać w tempie 3,6 proc., a w 2016 r. i 2017 r. PKB wzrośnie odpowiednio o 3,4 proc. i o 3,6 proc. - wynika z raportu NBP. Bank centralny prognozuje, że w tym roku inflacja wyniesie minus 0,8 proc., a w przyszłym 1, 5 proc.

   Read more: http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,18349437,nbp-wzrost-pkb-w-2015-r-3-6-proc-inflacja-minus-0-8-proc.html#ixzz3rrXoRz6o

   W uzasadnieniu do proponowanej uchwały :

   Czytamy „…Koszt odbioru 1Mg/tony/ odpadów…w  20115 roku 313,20 zł, w 2016 roku 356,40 zł …” tj. o13,8%, a inflacja o ok. 1,00% to coś jest nie tak.

   Wzrost opłaty  2014/2013  to 65,4 % miało to odbicie w cenie za 2014 r., to ktoś tu chce kogoś „skroić „ na kasie, gdzie w opłatach za rok 2015 niektóre sąsiednie gminy pobniżały ceny za wywóz nieczystości.

   Patrząc z perspektywy jest to   „krojenie „ mieszkańców na kasę, popatrzcie np. w projekt budzetu na 2016 r.  „ str 55 poz.70095 Pjalnia Wód – ciekawa kto będzie za niedługo jej włascicielem /trafiona inwestycja lat ubiegłych ?/ projekt na wykonanie – wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – 50 000,00 zł można poszukać jeszcze kilka takich perełek i już jest kasa , a nie z kieszeni mieszkańców.

   Reasumując - proponowany wzrost opłaty za wywóz odpadów  o 10,00% jest nie do przyjecia.

   ZARZAD DZIELNICY ZAWODZIE

   PAWEŁ MITRĘGA

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   czwartek, 19 listopada 2015 16:28
 • poniedziałek, 16 listopada 2015