Wpisy

 • czwartek, 23 lutego 2017
 • niedziela, 19 lutego 2017
  • CO na dziedzinie piszczy ?

   O innych i o NAS - dobrze wiedzieć .

    

   Protokół ze spotkania z przedstawicielami Zarządów Osiedli z Burmistrzem Miasta Ustroń w dniu 15.02.2017 r.

    

   I. Przywitanie zebranych gości przez Burmistrza Miasta.

   II. Wytłumaczenie genezy cyklicznych spotkań z przedstawicielami Zarządów Osiedli.

   III. Poinformowanie zebranych o wystąpieniu na terenie Miasta Ustroń grypy ptaków.

   IV. Do 28 lutego 2017 r. na stronie internetowej Miasta zostanie umieszczona zakładka z poszczególnymi Osiedlami Miasta Ustroń w celu umieszczania komunikatów.

   V. Pytania:

    

   1. Osiedle Ustroń Górny:

   - zjazd na park kuracyjny. Piątek 17 lutego br. wizja lokalna.

   - uzupełnienie ekranów dźwiękochłonnych - wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich,

   prośba o kolejny monit.

   - chodnik za technikum - przygotowanie dokumentacji, propozycja do budżetu obywatelskiego na rok 2018.

   - ul. Olchowa - odwodnienie ingerencja w drogę powiatową temat do zrealizowania na wiosnę.

   - ul. Złota - projekt modernizacji, przygotowany projekt do konkursu zasada studni chłonnych.

   - wiaty przystankowe na Brzegach - termin wiosna 2017.

   - parking ul. Partyzantów - poszerzenie obecnego o teren przy Gimnazjum nr 1, plac  zabaw wykonanie do końca czerwca 2017 r.

   - oświetlenie zgodnie z budżetem 2017 r.

    

   2. Osiedle Ustroń Lipowiec:

   - boisko przy Szkole Podstawowej nr 5 - niebezpieczeństwo dla dzieci pod względem użytkowania, poprawa funkcjonalności za kilka tysięcy złotych poprzez wyrównanie terenu, przewalcowanie terenu i obsianie trawą. Kontakt z dyrektorem szkoły.

   - ścieka rozbiegowa na boisku przy SP5 do skoku o tyczce.

   - ul. Szkolna - chodnik, remont - wizja lokalna do kolejnego spotkania.

   - żywopłot ul. Lipowska od sklepu – przycięcie, wizja w terenie.

   - ul. Lipowska - odcinek górny od cmentarza w kierunku Brennej - podsypanie poboczy   frezem asfaltowym w okresie kwiecień - maj.

   - szlak żółty - zgłoszenie do PTTK, odnowienie oznakowania -  ciągłe monity m.in. na osiedlu Poniwiec.

   - opadnięte studzienki ul. Lipowska - wizja lokalna po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na remonty cząstkowe.

   - granice miasta Ustroń - na stronie miasta Ustronia - zasób SIP.

   - oświetlenie ul. Bernatka - uzupełnienie lub wymiana opraw - wizja lokalna, objazd lub przekazanie przez przedstawicieli osiedla konkretnych punktów oświetlenia, które nadają się do wymiany. Poinformowanie przez pracownika przedstawicieli osiedla o objeździe punktów oświetleniowych.

    

   3. Osiedle Ustroń  Poniwiec:

   - ul. Akacjowa - dodatkowe kosze uliczne ok 5 szt.

   - progi zwalniające ul. Akacjowej w okolicach placu zabaw, wystąpienie o zmianę organizacji ruchu - rozeznanie sprawy.

   - ul. Akacjowej - kanalizacja.

    

   4. Ustroń osiedle Polana:

   - ul. Wczasowa - lustro jest zamówione.

   -ul. Wiślańska - chodnik remont okres wiosenny, progi zwalniające zmiana zatwierdzona organizacja ruchu.

   - ul. Polańska - chodnik od ul. Złocieniec po wale rzeki Wisły - ścieżka rekreacyjna przeprowadzenie rozmów z RZGW.

   - przepompownia na ul. Wiślańskiej - zakrzywienie sprawa saren, które poprzez duże zadrzewienie nie potrafią wyjść i padają - zgłoszenie problemu do WZC. Telefon do Pani Małgorzaty Mach oraz wizja w terenie.

   - brak sterowania oświetlenia sygnalizacji świetlnej na ul. Katowickiej - zgłoszenie do ZDW w Katowicach.

   - mostki ul. Wczasowa dokończenie dokumentacji projektowej - realizacja budżet
      2018 r.

    

    

    

    

    

   5. Osiedle Ustroń Zawodzie:

   - rozpoczęcie prac na wykonanie ławeczki z budżetu obywatelskiego.

   - ul. Nadrzeczna - przegląd parkingu, projekt na wykonanie toalet i realizacja do końca  listopada 2017 r., dodatkowe oświetlenie wjazdu na parking przy realizacji toalet - wniosek do Tauron o warunki do końca lutego.

   - ul. Szpitalna - rozpoczęcie robot kwiecień 2017 r.

   - ul. Gościradowiec – próg, rozmowa z Panem Kurkiem na temat remontu.

   - ul. Kuźnicza - zakaz wjazdu samochodów w kierunku Zawodzia, ewentualne połączenie ul. Kuźniczej z ul. Liściastą.

   - ul. Sportowa - przejście dla pieszych zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

    

   VI. Różne:

   - lepiej uszczegółowić niż pisać ogólnie.

   - informowanie SMS o wizjach lokalnych.

   - wniosek do WFOS o nabór na ograniczenie niskiej emisji - wymiana pieców termin marzec – czerwiec. Miasto czeka na promesę aby ogłosić ogłoszenie.

    

   VII. Kolejne spotkanie: 10 maj 2017 r. o godz. 10:00

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   niedziela, 19 lutego 2017 21:50
 • piątek, 17 lutego 2017
  • TĘŻNIA?????????????????????????????????????????????????

   My chcemy a czy INNI też ?

   Pan Burmistrz Miasta Ustroń                                                         2017-02-17
   W dniu wczorajszym pozwoliliśmy sobie wysłać email o treści jak poniżej,
   w dzisiejszej rozmowie tel. Pani A.Markiewicz zasugerowała, ze  Pan Burmistrz, może zadecydować aby
   proponowane przez nas zadania włączyć do  planu programów unijnych.
   miłego dnia !
   Paweł Mitręga
    
   Pan Przewodniczący Rady Miasta  Artur Kluz
   Pani Przewodnicząca Komisji Architektury Adrianna Kwapisz – Pietrzyk
    
   W ślad za przesłanymi materiałami na sesję RM w 02,2017 w pcie. 4 widzimy,
   na str 2 czytamy
   projekty w przygotowaniu
    
   swego czasu w naszym protokole  z spotkania w dniu 05,01,2015 r. pozwoliliśmy sobie napisać /ciekawe czy ktoś je bierze pod uwagę ???/
   “...

   ł: temat konsultacji  społecznych do :  Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych , w których to konsultacjach skrytykowaliśmy temat -  Analiza wykonalności przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu” co jest przedstawione na naszej stronie  [  ustronzawodzie.blox.pl   ]  -    jako inwestycję bezrozumną, bezzasadną i nietrafioną ekonomicznie wskazując zarazem by te środki finansowe przenieść do  - ”…  miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych, prócz tego w przedmiotowym  opracowaniu pisze się nieprawdę cytat poniżej:

   „…- w punkcie 2.0 analiza terytorialna pada stwierdzenie „… Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także pokłady borowiny. …” , z doświadczeń życia codziennego w tym Mieście jakoś trudno zauważyć , aby znajdowały się na jego terenie pokłady borowiny i byłe eksploatowane, a tym bardziej wody mineralne, które zapewne byłyby zalecane i wykorzystywane przy wodolecznictwie…”  ...”

   całość przedstawionej przez nas opinii w załączniku,

   szkoda pieniędzy aby sponsorować prywatnego właściciela , którego goście-na których zarabia , a nie nasi  Mieszkańcy korzystają z PIJALNI

   Dziwnym natomiast jest , że nikt mnie pomyślał aby tak jak czytamy na str 13

   “...


   pomyśleć o TĘŻNI jako atrakcji przyrodniczej opartej o miejscowy produkt przyrodniczo-leczniczy solankę – chyba warto o to zawalczyć,

   natomiast na str. 14/15 czytamy

   str 15

   czy nie można było pomyśleć o ścieżkach rowerowych na Zawodziu tak jak to

   jest ładnie narysowane w planie zagospod. przestrzennego strefy A  np. ul Sanatoryjna ,

   Zdrojowa, Nadrzeczna,

   czy budowa parkingów nr.2, i  nr.3  na Nadrzecznej,

   prosimy o rozważenie naszych propozycji i ewentualne wprowadzenie ich do

   PROGRAMÓW UNIJNYCH NA LATA 2016-2020

   Miłego dnia !

    

   Przewodniczący

   Paweł Mitrega

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 17 lutego 2017 20:06
  • BO do TĘŻNI trzeba dwojga !

   Próbujemy dalej walczyć o tężnię .
    
   Pan Burmistrz                                                                               2017-02-15
   Miasta USTROŃ
    
   W ślad z a pismem Wicemarszałek Województwa Śląskiego Pani  Aleksandry Skowronek znak:
     ZD-NiP.9024.12.00007.2016 ZD-NiP.KW-00'112/16
   
   z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie zasadności działań co do budowy tężni w Ustroniu
   ”...
   Biorąc jednak pod uwagę zasadność inwestycji oraz fakt, że z tężni solankowej będą korzystać w przyszłości nie tylko pacjenci Spółki, ale także kuracjusze i mieszkańcy Ustronia rozważyć należałoby utworzenie konsorcjum przez zainteresowane Strony, którego celem bidzie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia.Pozytywne stanowisko w sprawie zajął również Prezes Zarządu w/w Spółki.W związku z powyższym wyrażam nadzieja na kontynuację działań w przedmiotowej sprawie. ..."
   wydaje się, że byłoby dobrze powiadomić  Panią Marszałek , ze do dnia dzisiejszego / minął prawie rok /,
   pomimo wcześniejszych deklaracji i akceptacji chęci wspólnego działania poprzez
   poszczególnych Prezesów Szpitala  Reumatologicznego, do dnia dzisiejszego naszą one znamiona działań pokrętnych,
   bez perspektywy pozytywnego zakończenia naszej inicjatywy – budowy tężni – służącej podniesieniu zdrowotności pacjentów szpitala i naszych mieszkańców.
   Przy tak modnym obecnie “haśle smog’  , przeciwwagą dla niego może być “tężnia” !
   Bardzo prosimy o kopię ewentualnego wystąpienia Pana Burmistrza  tej zaszłej i niepoważnej sytuacji.
    
                           Przewodniczący
                           Paweł Mitręga
    


    

    

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 17 lutego 2017 19:19
 • piątek, 10 lutego 2017
  • ZACZYNAMY Szpitalną !

   Ukazało się w BIP - zobaczymy jak to będzie wyglądać w trakcie realizacji, poniżej wybrane fragmenty z opublikowanego ogłoszenia.

   Ogłoszenie nr 22266 - 2017 z dnia 2017-02-09 r.

   Ustroń: Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

   ) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu I etapu rozbudowy ulicy Szpitalnej na terenie Miasta Ustroń które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu”. Zakres zamówienia to odcinek o długości 721,80m w km od 0+262,70 (wjazd do sanatorium „Złocień”) do 0+984,50 (wjazd do ośrodka „Magnolia”) i obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, zabudowę krawężników i obrzeży betonowych na ławie betonowe, wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych, oznakowania, przebudowę oświetlenia oraz linii teletechnicznych wraz z budową kanalizacji teletechnicznej. Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w projekcie budowlano-wykonawczym, w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w przedmiarach robót. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Zaniechanie przeprowadzenia wizji lokalnej nie spowoduje dla wykonawcy negatywnych konsekwencji prawnych. 

   data zakończenia: 31/10/2017

    

    

    

    

    

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 10 lutego 2017 10:49
 • wtorek, 07 lutego 2017
  • DRUGI PROTOKÓŁ -2017 roku.

    2017 , czekamy na przetarg o wykonawcę Szpitalnej .

    

                                                              PROTOKÓŁ nr 31                     Ustroń, 07,02,2017 r.

   z spotkania Zarządu  Osiedla ZAWODZIE dnia 06,02,2017 r.

   obecni : P. Mitręga ,  T. Welsyng ,  J. Troszok , A. Tomiczek ,  R. Tomica ,

   oraz mieszkańcy : B. Marchewka ,  A. Steczkiewicz ,  E. Markuzel ,

   P. Mitręga przedstawił:

   -  propozycję zorganizowania spartakiady dzielnic  wraz z impreza integracyjną /festyn/ proponowany termin 27,05,2017 , na następnym spotkaniu uczestnicy przedstawią pomysły ,

    -  pomysł utworzenia „miejskiego funduszu dopłat do gazu” szczegóły do omówienia w bezpośredniej rozmowie z Burmistrzem i Radnymi ,

        - alternatywa  --  w ślad za konsultacjami   Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wraz z uzasadnieniem  -  ponowne pilne wystąpienie do rzeczonego Sejmiku o nowelę do „ustawy antysmogowej ?” o  preferencyjną cenę gazy dla MIAST I GMIN UZDROWISKOWYCH .

    

   -  popieramy wniosek radnej B. Siekierka o połączenie ulic Kuźniczej z Liściastą ,

       - alternatywa  --  poszerzenie i wzmocnieni ulicy Kuźniczej – zjazd skarpą ,

    

   -  w ślad z GU 26,01,2017  temat wjazd motorami na Równice uprzejmie przypominamy :

   USTAWA

   o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

   Art. 38a. 1. W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się:

   7) organizacji rajdów samochodowych i motorowych;

   8) organizowania imprez masowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280), zakłócających proces leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, i działalności o charakterze rozrywkowym zakłócającej ciszę nocną w godz. 2200–600, z wyjątkiem imprez masowych znajdujących się w harmonogramie imprez gminnych; ,

   -  handel przy ul. Sanatoryjnej / obok kościoła / :

   USTAWA o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

   Art. 38a. 1. W strefie „A” ochrony uzdrowiskowej zabrania się:

    

   4) prowadzenia targowisk, z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek, wyrobów ludowych, produktów regionalnych, w formach i miejscach wyznaczonych przez gminę;

   -  wzdłuż ul. Nadrzecznej  w terenie zalesionym pod skarpa leży wiele wiatrołomów , prośba o spowodowanie poprzez właścicieli usunięcia i doprowadzenie tego terenu do stanu  estetycznego,

    

   -  prosimy o rozliczenie opłaty uzdrowiskowej i dotacji budżetowej za 2016 r, w rozbiciu finansowo rzeczowym tak jak otrzymaliśmy  za lata poprzednie / wpływy i konkretne inwestycje /,

   -  mieszkańcy zadali pytanie o sens funkcji mostu wiszącego jeżeli nie ma połączenia ul. Sanatoryjnej z tym ciągiem komunikacyjnym / istniał tam kiedyś trakt komunikacyjny, obecnie zdewastowany /.

    

    

    

    

   Otrzymują:                                                     Przewodniczący

   1x Burmistrz Miasta

   1x Przewodniczący Rady Miasta                        Paweł Mitręga

   1x a/a.

   Szczegóły wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   wtorek, 07 lutego 2017 16:22