Wpisy

 • niedziela, 25 stycznia 2015
 • piątek, 09 stycznia 2015
  • Wpis bez tytułu

    

   Dążąc za Radą Miasta , która to podobno od  III sesji tj. 29,01,2015 r. ma być dostępna on-line poprzez stronę Miasta Ustroń – my jako Zarząd Dzielnicy Zawodzie nie mając nic do ukrycia postanowiliśmy zacząć publikować protokoły z naszych spotkań, które to odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta gdzie, oczekujemy na Mieszkańców Dzielnicy z ich problemami, postulatami, wnioskami i dobrymi radami.

    

    

    

    

   PROTOKÓŁ                            Ustroń, 07,01,2015 r.

   z spotkania Zarządu Dzielnicy Zawodzie dnia 05,01,2015 r.

   obecni: P. Mitręga,  T. Welsyng,  J. Troszok,  A. Tomiczek oraz,

   Przewodniczący Rady Miasta,  Artur Kluz

   Radna Dzielnicy Zawodzie,  Barbara Siekierka

   Mieszkańcy Dzielnicy Panowie:  Marchewka,  A. Steczkiewicz,  B. Dulęba.

   P. Mitręga  omówił - spotkanie u Burmistrza z Przedstawicielem Biura opracowującego dokumenty do planu zagospodarowania przestrzennego strefy  „A” ,

   Wizję w terenie która odbyła się 20,12,14  w Dzielnicy Zawodzie z udziałem Pana Artura Kluza oraz Pań Radnych Barbary Siekierki i Adrianny Kwapisz-Pietrzyk celem konfrontacji w terenie stanu rzeczywistego do potrzeb inwestycyjnych  Zawodzia  

   Spotkanie w dniu 10,12,14 r. u Burmistrza z Panią Poseł Aleksandrą Trybuś-Cieślar w sprawie interwencji w Sejmie o nowelę do ustawy o możliwości zmiany ceny gazy  w Miastach Gminach Uzdrowiskowych dla gospodarstw domowych na preferencyjną – podwyższenie standartów klimatycznych i zdrowotnych,

   Zaproponował aby wywołać debatę na temat Zawodzia i strefy „A  -  co tu w przyszłości ma być ?

   T. Welsyng  przedstawił: temat konsultacji  społecznych do :  Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych , w których to konsultacjach skrytykowaliśmy temat -  Analiza wykonalności przedsięwzięcia w zakresie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - Przebudowa Pijalni wód w dzielnicy Zawodzie w Ustroniu” co jest przedstawione na naszej stronie  [  ustronzawodzie.blox.pl   ]  -    jako inwestycję bezrozumną, bezzasadną i nietrafioną ekonomicznie wskazując zarazem by te środki finansowe przenieść do  - ”…  miejski program wykorzystania energii słonecznej w gospodarstwach domowych, prócz tego w przedmiotowym  opracowaniu pisze się nieprawdę cytat poniżej:

   „…- w punkcie 2.0 analiza terytorialna pada stwierdzenie „… Ustroń jest popularnym uzdrowiskiem, posiadającym źródła wód mineralnych i żelazistych, a także pokłady borowiny. …” , z doświadczeń życia codziennego w tym Mieście jakoś trudno zauważyć , aby znajdowały się na jego terenie pokłady borowiny i byłe eksploatowane, a tym bardziej wody mineralne, które zapewne byłyby zalecane i wykorzystywane przy wodolecznictwie…”

   Dalej przedstawił tematy   na , które nie otrzymaliśmy odpowiedzi w 2014 r. tj. :

   - w protokole  z dnia 7,07,14 i 1,12014 proponowaliśmy aby rada traktowana była jako organ opiniotwórczy przy planowaniu inwestycji na terenie Zawodzia co w przyszłości może tylko pomóc, a nie zaszkodzić w rozwoju Dzielnicy,

   - od spotkania u Burmistrza w miesiącu sierpniu z przedstawicielami Złocienia i Malwy w sprawie parkingu dla personelu  / stare boisko – a nie parkowanie na Szpitalnej / nic się nie zmieniło , bardzo prosimy o interwencję,

   - były propozycje  o ograniczenie szybkości na Szpitalnej i Źródlanej, proponujemy więc aby całą Dzielnicę Zawodzie objąć ograniczeniem szybkości  40 km/h

   - nie ujęto w budżecie na 2015 r. proponowanej przez nas rewitalizacji drogi , trasy i jej infrastruktury do Źródła Karola,  którym to chwalimy się wszędzie w opisach naszego Miasta, poza tym Zawodzie tak jak to od lat jest w zwyczaju znowu zostało pozbawione  pieniędzy wypracowanych, które mają być wykorzystywane na poprawę i rozbudowę infrastruktury uzdrowiskowej  / np. pieniądze z opłat kuracyjnych przeznaczone na ul. Długą /,   chyba w 2016 r. jak będzie opracowane studium projektowe na ścieżki itp. to wreszcie po tylu latach Nasze  pieniądze zaczną trafiać w rejon dzięki , któremu  Miasto ma przywilej Uzdrowiska.  

   Przewodniczący Rady Miasta Artur Kluz podejmował z nami , każdy temat w dyskusji na interesujące nas tematy wykazując dużą przychylność i zainteresowanie naszymi propozycjami, między innymi temat lodowiska, które ma być uruchomione jeszcze w tym miesiącu na kortach tenisowych  za Hotelem „Olimpic”, a w miesiącu marcu mają ruszyć roboty związane z ul. Nadbrzeżną. Zaproponował także by podjąć rozmowę z Uzdrowiskiem, gdyż planują oni budowę basenów otwartych  w rejonie byłej  „Maciejki”, a na czerwcowej sesji ma być stawiana sprawa budowy kompleksu basenowego   np. na Polanie, tereny wiślańsko-ustrońskie, stary tartak,   „WdW” ,  Nierodzim, Hermanice.

   Pan Artur Kluz obiecał, że w przyszłości także będzie uczestniczył w naszych spotkaniach.

    

                                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                                                         Paweł Mitręga

    

   Otrzymują:

   1x Przewodniczący Rady Miasta

   1x Burmistrz Miasta Ustroń

    

   Szczegóły wpisu

   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   rozawodzie
   Czas publikacji:
   piątek, 09 stycznia 2015 15:33