Wpis

sobota, 01 listopada 2014

WSTĘP

DLACZEGO – powstała ta strona?

    Pragnąc ułatwić i uatrakcyjnić sposób komunikowania się mieszkańców z Zarządem Osiedla Zawodzie postanowiliśmy uruchomić naszą stronę. Komunikator ten ułatwi na bieżąco przekazywanie informacji naszych do Mieszkańców i odwrotnie. W związku z obowiązkiem przekazania propozycji do budżetu na 2015 r. w październiku b.r. z Osiedla Zawodzie, z otrzymanych od mieszkańców telefonicznie i osobiście wniosków, propozycji i spostrzeżeń stworzyliśmy dokument je przedstawiający. Chcąc przedstawić go mieszkańcom Naszego Osiedla zwróciliśmy się do Gazety Ustrońskiej z prośbą o publikację – niestety spotkaliśmy się z odmową, pomimo przychylnych Radzie Mieszkańców zapewnień Burmistrza jak poniżej /pismem z dnia 26,08,2014 do Przewodniczącego Pawła Mitręgi / :

„…Ad. 4)

    Wszelkie informacje, komunikaty, zawiadomienia, zaproszenia, które otrzymuje Gazeta Ustrońska od zarządów osiedli są zamieszczane bezpłatnie, chyba że ktoś życzy sobie informację w formie płatnej.

    Materiały do gazety przyjmowane są do poniedziałku poprzedzającego wydanie kolejnego numeru. Wszelkie informacje od członków Zarządu Osiedla Zawodzie, będą zamieszczane w Gazecie Ustrońskiej. Można je przekazywać pisemnie, telefonicznie lub mailowo…”


Tak więc by Mieszkańcy Naszego Osiedla poznali jego treść publikujemyponiżej nie ujawniony tekst:

Ustroń dnia 13 pażdziernika 2014r.   
Redakcja  GAZETY USTRONSKIEJ 

Proszę o zamieszczenie poniższego tekstu dot. propozycji budżetowych Dzielnicy Zawodzie.
                               

BUDŻET DLA ZAWODZIA

    Miesiąc październik kojarzy nam się z miesiącem oszczędzania, ale jest on również miesiącem planowania wydatków w budżetach miast na następny rok. Swoje propozycje do budżetu miejskiego składają również Zarządy Osiedli w naszym Mieście. Ponieważ zebranie mieszkańców Zawodzia, na którym reaktywowano nowy Zarząd Osiedla, odbyło się końcem czerwca br.  – zaproponowałem aby nie zwoływać zebrania lecz poprosić p. Burmistrza wspólną  z Zarządem wizję lokalną Dzielnicy i naoczne przekonanie się o potrzebach wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych w zakresie infrastruktury na Zawodziu.

    Nie da się ukryć, że pod względem podstawowej infrastruktury na terenie Dzielnicy jest bardzo dużo do zrobienia, tym bardziej, że jest tu centrum leczniczo-rehabilitacyjne dzięki któremu Miasto ma status Uzdrowiska. Na propozycję wizji w terenie p. Burmistrz chętnie przystał i w dniu 03.10.2014r. przeprowadziliśmy objazd terenu podczas którego wskazaliśmy na bardzo ważne potrzebne inwestycje, sugerowane przez mieszkańców jak również przez kuracjuszy i turystów odwiedzających nasze Miasto. A ponieważ w naszej Dzielnicy jest wspomniane powyżej centrum leczniczo-rehabilitacyjne, tzw. strefa „A” i tu także odbywa się znacząca część ruch turystycznego – to potrzeby mieszkańców oraz umownie „gości” są w wielu punktach zbieżne (głównie w infrastrukturze drogowej). Jako priorytetowe zadania do wykonania wskazaliśmy:

1. Ulica Nadrzeczna: poszerzenie całej ulicy z dobudowaniem chodnika dla pieszych i jeżeli miejsce poz-woli ścieżki rowerowej.       

2. Wybudowanie dużego parkingu (ok.200 miejsc) w rejonie stacji gazowniczej. Taki parking rozwiązałby problem parkowania samochodów nie tylko przy samej ul. Nadrzecznej ale i na sąsiednich ulicach, np. ul. Sportowa.

3. Wykonanie łącznika, ścieżki o charakterze turystyczno-edukacyjnym, łączącego projektowany parking z ul. Sanatoryjną – wylot ścieżki  pod Pijalnią Wód.

4. Ulica Gościradowiec : wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż istniejącego płotu siatkowego i doprowadzenie tego chodnika do ul. Sanatoryjnej.       

5. „Ucywilizowanie” części ulicy Gościradowiec (od Sanatoryjnej), którą przebiega szlak turystyczny (biało-czerwony) na Równicę, tj. oświetlenie, oczyszczenie z zarastających drogę krzaków i utwardzenie nawierzchni. Tą drogą (szlakiem) oprócz turystów chodzą mieszkańcy do pracy a ich dzieci do szkoły.

6. Ulica. Zródlana: udrożnienie i bieżące oczyszczanie rowów i przepustów wodnych wzdłuż całej ulicy.    

7. Utwardzenie i odwodnienie drogi do Źródła Karola i posesji przy tej drodze       

8. Wybudowanie chodnika dla pieszych od mostu na rzece Wiśle (ul. Kuźnicza), wzdłuż ulicy w stronę Lipowca – do granicy Dzielnicy.       

9. Zlecenie opracowania studium poszerzenia ul. Źródlanej.

10. Dolina potoku Gościradowiec: odrestaurowanie ścieżki spacerowej wzdłuż potoku.

11. Opracowanie studium projektowego dla ścieżki spacerowej i rowerowej wzdłuż ul. Szpitalnej.

 

    Te i inne wnioski do przyszłorocznego budżetu Miasta zostały złożone. Zdajemy sobie sprawę, że w/w zadania nie wyczerpują wszystkich potrzeb ciągle rozwijającej się Dzielnicy ale gdyby udało się je zrealizować to znacznie wzrósłby standard infrastruktury ułatwiającej życie codzienne

Przewodniczący Zarządu Osiedla Zawodzie    

Paweł Mitręga.

 

    Gdyby zaszła podobna sytuacja w stosunku do  Rad Mieszkańców z innych Osiedli  - Oświadczamy-Bardzo chętnie użyczymy miejsca do publikacji na naszej stronie!

 

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
rozawodzie
Czas publikacji:
sobota, 01 listopada 2014 18:53

Polecane wpisy

  • OBY WAKACJE BYŁY CAŁY ROK - marzenie urzędnika !!! - hahaha !!!

    Jaśnie Państwo Radni zrobili zrobili wakacje to my aby nie podpaść - bo po co TĘŻNIA bo po co inne rzeczy na ZAWODZIU OD LAT nie ruszane - tez aby nie być za ak

  • WIELKANOC 2017

    Spotkałam dzisiaj kurczaka, co po baziach skakał. Za nim kurka podążała, i pisanki malowała. Wtem baranek się ukazał, i życzenia złożyć kazał szczęścia i radośc

  • BRONIMY śmieci !

    APEL do MIESZKAŃCÓW ZAWODZIA w dniu dzisiejszym na stronie ustron.pl jest ogłoszenie o konsultacjach podwyżki cen na wywóz odpadów komunalnych w 2017 r. . p